easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-10-12 Nr.37
Data 2022-10-12
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Posėdžio protokolas 2022-10-12-TP-37.pdf
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-1197 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-576 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Jolanta Butkevičienė Įtrauktas
PR-1198 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022m. balandžio 8 d. sprendimo Nr.T-577 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Gerardas Stonkus Įtrauktas
PR-1190 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1189 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1183 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-1184 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1185 Dėl savivaldybės turto nurašymo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1186 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai Josif Rybak Įtrauktas
PR-1187 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-486 ,,Dėl savivaldybės turto perdavimo viešosioms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartis" priedo pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1192 Dėl leidimo atlikti remonto darbus Josif Rybak Įtrauktas
PR-1199 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2023 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių pagal veiklos rūšis nustatymo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1205 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1188 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės taisyklių patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1207 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-784 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1180 Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Turgelių seniūnijos Bedugnės kaimo gatvei Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1181 Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Baltosios Vokės seniūnijos Plytinės kaimo gatvei Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1193 Dėl 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-898 „Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“ pakeičiamo sprendimo 2 punkto formules nustatymo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1195 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl prašymo perduoti Šalčininkų rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-1182 Dėl vidutinės kietojo ar kitokio kuro kainos, taikomos apskaičiuojant kuro būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti išlaidų kompensacijas Šalčininkų rajono savivaldybėje, patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1191 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-522 ,,Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1200 Dėl trūkstamos specialybės gydytojų ir gydytojų rezidentų skatinimo dirbti Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1201 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės stipendijos skyrimo universitetų studentams tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1196 Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1202 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų karjeros specialistų pareigybių skaičiaus nustatymo Regina Markevič Įtrauktas
BALSAVIMO REZULTATAI Įtrauktas
easy to read