easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-02-02 Nr.42
Data 2023-02-02
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-1303 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Donata Ašmankevičienė Įtrauktas
PR-1300 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1275 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023-2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo Donata Ašmankevičienė Įtrauktas
PR-1277 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai Josif Rybak Įtrauktas
PR-1278 Dėl savivaldybės buto pardavimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1279 Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Josif Rybak Įtrauktas
PR-1290 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-1288 Dėl Šalčininkų rajono visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1284 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1291 Dėl Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1280 Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1281 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1282 Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1283 Dėl nevyriausybinių organizacijų Vaikų dienos centruose akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1287 Dėl akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1299 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1285 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1292 Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų Šalčininkų rajono savivaldybėje teikimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1293 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1295 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų pedagogų kelionės į darbą išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1286 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.T-1019 „Dėl komunalinių paslaugų bei teritorijų tvarkymo ir priežiūros tarifų patvirtinimo UAB „Eušiškių komunalinis ūkis“ bei UAB „Tvarkyba““ patikslinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1296 Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ ir „Eišiškių komunalinis ūkis“ centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainos kompensavimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1301 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo (PAPILDOMAS) Josif Rybak Įtrauktas
PR-1302 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį (PAPILDOMAS) Josif Rybak Įtrauktas
BALSAVIMO REZULTATAI Įtrauktas
easy to read