easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-03-30 Nr.43
Data 2023-03-30
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
Jokio klausimo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1323 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1340 Dėl Josifo Rybako atleidimo iš Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1341 Dėl Gžegožo Jurgo atleidimo iš Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1336 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės mero 2022 metų veiklos ataskaitai Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1331 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai Alicija Ščerbaitė Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1332 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo Alicija Ščerbaitė Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1326 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai Violeta Zareckienė Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1311 Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas Josif Rybak Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1314 Dėl beviltiškų skolų nurašymo Josif Rybak Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1319 Dėl savivaldybės turto nurašymo Josif Rybak Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1320 Dėl negyvenamosios patalpos perdavimo pagal panaudos sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1321 Dėl mobiliojo ryšio įrangos talpinimo sutarties atnaujinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1337 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį. Josif Rybak Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1338 Dėl parduodamų Šalčininkų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1327 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-666 „Dėl pritarimo projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1328 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ Josif Rybak Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1345 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-975 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės stipendijų skyrimo universitetų studentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1333 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės stipendijų skyrimo Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1344 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-(1.2E)-1031 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1329 Dėl leidimo UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ įsigyti transporto priemones Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1322 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1305 Dėl Eišiškių laisvalaikio ir verslo centro 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1306 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1307 Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1308 Dėl Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1309 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1312 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo Stanislovas Lebedis Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1315 Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1316 Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1339 Dėl socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1318 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldyės gyventojams tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1325 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 m. Užimtumo didinimo programos 29 punkto pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1313 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1342 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kelių (gatvių) 2023-2025 m. prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1335 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1343 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (PAPILDOMAS) Josif Rybak Įtrauktas
easy to read