Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

VIEŠIEJI PIRKIMAI 2014


MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

Pirkimo pavadinimas      

Informacija apie pradedamus pirkimus

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Informacija apie sudarytas sutartis

 Projekto „Čiužiakampio senelių globos namų perkėlimas į kitą pastatą“ buitinių prietaisų pirkimas

 Atsisiųsti

  Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Jašiūnų dvaro sodybos parko mažojo parterio įrengimo ir privažiavimo kelio iki buitinių nuotekų valymo įrenginių nutiesimo darbų pirkimas

 Atsisiųsti

   
Akmens anglies pirkimas 2015 m. šildymo sezonui Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos katilinėms

 Atsisiųsti

   
Projekto „Šalčininkų miesto urbanistinės infrastruktūros sutvarkymo ir kraštovaizdžio formavimas“ papildomų darbų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Transportavimo, sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo paslaugos pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą

  Atsisiųsti

  Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Projekto „Čiužiakampio senelių globos namų perkėlimas į kitą pastatą“ treniruoklių pirkimas

Atsisiųsti

Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Projekto „Čiužiakampio senelių globos namų perkėlimas į kitą pastatą“ skalbyklių ir džiovyklų, skalbyklos įrangos pirkimas

Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Transportavimo, sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo paslaugos pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą

 Atsisiųsti

   
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos garažo tualeto Nepriklausomybės g. remonto darbų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Kėdės pagal projektą "Šalčininkų rajono savivaldybės Kultūros centro pastato, Vilniaus g. 48, Šalčininkai, rekonstravimas"

 Atsisiųsti

Atsisiųsti 

Atsisiųsti

Naujametinių atvirukų gamyba

 Atsisiųsti

   
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos pastato laiptinės stiklo blokų ir lauko durų konstrukcijos demontavimas bei naujų langų ir lauko durų montavimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Šalčininkų miesto Kalėdų eglės ir dekoracijų pirkimas su montavimo darbais

 Atsisiųsti

  Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Šalčininkų miesto pėsčiųjų takų ir aikštelių remonto darbai

 Atsisiųsti

  Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Reprezentacinių kalendorių ir darbo knygų pirkimas

 Atsisiųsti

  Atsisiųsti

 
Naujametinių atvirukų gamyba

 Atsisiųsti

   
Kėdės pagal projektą „Šalčininkų rajono savivaldybės Kultūros centro pastato, Vilniaus g. 48, Šalčininkai, rekonstravimas“

 Atsisiųsti

  Nutrauktas

  Nutrauktas

Šalčininkų miesto Vilniaus gatvės ruožo (tarp Sodų g. ir Architekto g.) šaligatvio paprastojo remonto darbai

 Atsisiųsti

  Atsisiųsti

  
Šalčininkų miesto Vilniaus gatvės ruožų (nuo laiptų ties 55 pastato iki 49 pastato vakarinio įėjimo) šaligatvio paprastojo remonto darbai

Atsisiųsti

  Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Oro kondicionierių sistemos įrengimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 
Pabarės sen. Tetėnų k. v. Tetėnų k. tvenkinio vandens nuleistuvo remontas

  Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Automonilių stovėjimo aikštelių Turgelių kaimo Tyliojoje ir Ilgojoje gatvėse įrengimo (statybos) darbų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Eišiškių miesto naujo plano gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 3916 Eišiškės-Tausiūnai-Dailidės I etapo rekonstrukcijos darbų bei techninio projekto parengimo pirkimas

  Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Medicininės įrangos – garų sterilizatoriaus pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Projekto „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto – Jašiūnų dvaro sodybos – rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“ viešinimo paslaugų pirkimas

 Atsisiųsti

   Atsisiųsti

    Atsisiųsti

Projekto „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto – Jašiūnų dvaro sodybos - rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“ keltuvo pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Projekto „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto – Jašiūnų dvaro sodybos - rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“ konferencijų salės vaizdo ir įgarsinimo įrangos pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos bendrabučio pastato kapitalinio reonto darbų pirkimas 

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Šalčininkų rajono savivaldybės Jašiūnų miestelio Kaštonų gatvės statybos (asfaltavimo) darbai

 

  Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Šalčininkų r., Didžiųjų Baušių k. v. Anuliškių k., mel. proj. Nr. 9-1 sausinimo sistemų Nr. 22,23 ūk. V. Juchnevič valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

2014 m. Savivaldybės administracijos transporto priemonių remonto paslaugų teikimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 

Šalčininkų rajono Kalesninkų seniūnijos Purvėnų (Versekos) ir Kalesninkų kadastrinių vietovių Karklinės (Lazankos) upelio baseino griovių ir jų statinių remonto darbų pirkimas

  Atsisiųsti

  Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Šalčininkų rajono savivaldybės melioracijos projektų M 1:2000 vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimo pagal MelGIS specifikaciją (Butrimonių k.v. 1713,7 ha) paslaugų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos internetinio portalo bei Šalčininkų rajono tarybos posėdžių valdymo sitemos palaikymo paslaugų pirkimas

   

 Atsisiųsti

Šalčininkų miesto parko vaizdo stebėjimo sistemos remonto darbų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Automobilių stovėjimo aikštelių Turgelių kaimo Tyliojoje ir Ilgojoje gatvėse įrengimo (statybos) darbai

 Atsisiųsti

  Neįvyko

  Neįvyko

Šalčininkų rajono savivaldybės Šalčininkų seniūnijos Šalčininkų I ir II tvenkinių užtvankų priežiūros darbų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Šalčininkų rajono savivaldybės Purvėnų ir Gornostajiškių kadastrinių vietovių Versekos upės dalies ir jos baseino griovių V-14,V-12-1, V-12-2,V-10, V-8-2, V-8-1, V-8, V-8-3, V-1-3-2, V-8-5-1,V-8-5 ir jų statinių priežiūros darbų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Poškonių seniūnijos Poškonių kaimo tvenkinio, Butrimonių seniūnijos Rakliškių kaimo tvenkinio, Jašiūnų seniūnijos Jašiūnų mst. I tvenkinio, Eišiškių seniūnijos Panezdilės kaimo ir Padvarionių kaimo tvenkinių, Turgelių seniūnijos Andriškių kaimo tvenkinio priežiūros darbų pirkimas

 Atsisiųsti Atsisiųsti  Atsisiųsti

Šalčininkų rajono Kalesninkų seniūnijos Purvėnų (Versekos) ir Kalesninkų kadastrinių vietovių Karklinės (Lazankos) upelio baseino griovių ir jų statinių remonto techninio projekto ekspertizės paslaugų pirkimas

Atsisiųsti  Atsisiųsti  Atsisiųsti

Paslaugų valdymo bei dokumentų paieškos ir viešinimo sistemų integravimo paslaugų pirkimas

Atsisiųsti  Atsisiųsti Atsisiųsti 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos internetinio portalo bei Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdžių valdymo sistemos palaikymo paslaugų pirkimas

Atsisiųsti Atsisiųsti   

Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos bendrabučio pastato atnaujinimo darbų pirkimas

Atsisiųsti   Atsisiųsti   Neįvyko

Šalčininkų rajono savivaldybės Šalčininkų seniūnijos Šalčininkų I ir II tvenkinių užtvankų priežiūros darbų pirkimas

Atsisiųsti    

Šalčininkų rajono Šalčininkų seniūnijos Šalčininkėlių kadastrinės vietovės Visinčios upės baseino griovių V, V-1, V-1-2, V-2, V-4 ir jų statinių remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Atsisiųsti    Atsisiųsti

Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga statybos darbai

Atsisiųsti Atsisiųsti  Atsisiųsti  

Šalčininkų rajono savivaldybės vietinių reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto darbai

Atsisiųsti  Atsisiųsti  Atsisiųsti

Šalčininkų rajono savivaldybės (Jašiūnų, Gerviškių, Turgelių sen.) vietinių reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto darbai

 Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti 

Maitinimo paslaugos

Atsisiųsti Atsisiųsti   

Šalčininkų r. Šalčininkų sen. Šalčininkėlių k.v. Visinčios up. baseino griovių V, V-1, V-1-2, V-2, V-4 ir jų statinių remonto darbų pirkimas

Atsisiųsti   Atsisiųsti   Atsisiųsti

Vežimo paslaugos

Atsisiųsti  Atsisiųsti Atsisiųsti 

ESRI programinės įrangos ARCView ir ArcPAD vardinės licencijos vienerių metų naujumo garantija ir techninio aptarnavimo paslaugos

Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti 

Autonominiai dūmų jutikliai

  Atsisiųsti Atsisiųsti

Marškinėlių pirkimas

Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti 

Vaizdo konferencijų sistemos Jašiūnų dvaro posėdžių kambariui pirkimas

  Atsisiųsti  

Dieveniškių ir Akmenynės seniūnijų administracinių pastatų projekto metu sukurto turto draudimo paslaugų pirkimas

Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

Jančiūnų universalaus daugiafunkcio centro pastato draudimo paslaugų pirkimas

Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto darbai

Atsisiųsti Atsisiųsti    Atsisiųsti

Gelbėjimo valties su varikliu ir priekaba pirkimas

Atsisiųsti Atsisiųsti  Atsisiųsti 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (autotransporto, sandėlio nuomos, pakrovimo - iškrovimo paslaugos)

Atsisiųsti    

Atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų administracijos transportui pirkimas

               Atsisiųsti

           Atsisiųsti

 

2014 m. kanceliarinių prekių neįtrauktų į CPO katologą pirkimas

Atsisiųsti Atsisiųsti  

Eišiškių miesto Gegužės aikštės ruožo važiuojamosios dalies paprastojo remonto (asfaltavimo) darbai

Atsisiųsti Atsisiųsti   Atsisiųsti

Eišiškių miesto Gegužės 3-osios gatvės ruožo važiuojamosios dalies paprastojo remonto (asfaltavimo) darbai

Atsisiųsti  Atsisiųsti  Atsisiųsti

Baltosios Vokės miesto Durpininkų gatvės ruožų važiuojamosios dalies paprastojo remonto (asfaltavimo) darbai

Atsisiųsti Atsisiųsti    Atsisiųsti

Eišiškių miesto Kaštonų gatvės ruožo važiuojamosios dalies paprastojo remonto (asfaltavimo) darbai

Atsisiųsti   Atsisiųsti    Atsisiųsti

Vaizdo konferencijų sistemos Jašiūnų dvaro posėdžių kambariui pirkimas

Atsisiųsti       

Šalčininkų raj. Šalčininkų sen. Šalčininkėlių kadastrinės vietovės Visinčios upės baseino griovių V, V-1, V-1-2, V-2, V-4 ir jų statinių remonto techninio darbo projekto ekspertizės paslaugų pirkimas

Atsisiųsti Atsisiųsti  Atsisiųsti 

Melioracijos įrenginių ir melioruotos žemės kadastro sudarymas

Atsisiųsti Atsisiųsti   Atsisiųsti

Jančiūnų universalaus daugiafunkcio centro elektros montavimo darbai

Atsisiųsti    

Fotoaparato Nikon su objektyvu pirkimas

Atsisiųsti     

Konsultacinės paslaugos dėl užterštų teritorijų sutvarkymo Tausiūnų ir Kalesninkų kaimuose

Atsisiųsti Atsisiųsti  

Eišiškių miesto Gegužės aikštės parko draudimo paslaugų pirkimas

Atsisiųsti  Neįvyko Neįvyko 

2014 m. ūkinių prekių pirkimas

Atsisiųsti Atsisiųsti  

Photoshop CS6 License

Atsisiųsti    

Šalčininkų r. Šalčininkų sen. Šalčininkėlių kadastrinės vietovės Visinčios upės baseino griovių V, V-1, V-1-2, V-2, V-4 ir jų statinių remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimas

Atsisiųsti Atsisiųsti  Atsisiųsti 

Šalčininkų rajono Kalesninkų seniūnijos Purvėnų (Versekos) ir Kalesninkų kadastrinių vietovių Karklinės (Lazankos) upelio baseino griovių ir jų statinių remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimas

Atsisiųsti  Atsisiųsti Atsisiųsti 

Vertikalių žaliuzių pirkimas pagal projektą „Jančiūnų lopšelio-darželio pastato pritaikymas universaliam daugiafunkciniam centrui“

 Atsisiųsti Atsisiųsti                     Atsisiųsti               

Eišiškių miesto Gegužės aikštės parko vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai

Atsisiųsti Atsisiųsti   Atsisiųsti

Vaikiškų treniruoklių pirkimas pagal projektą „Jančiūnų lopšelio-darželio pastato pritaikymas universaliam daugiafunkciniam centrui“

Atsisiųsti  Atsisiųsti    Atsisiųsti

Mokomųjų žaidimų pirkimas pagal projektą „Jančiūnų lopšelio-darželio pastato pritaikymas universaliam daugiafunkciniam centrui“

Atsisiųsti  Atsisiųsti  Atsisiųsti 

Interaktyvios lentos ir kitos įrangos pirkimas pagal projektą „Jančiūnų lopšelio-darželio pastato pritaikymas universaliam daugiafunkciniam centrui“

Atsisiųsti   Atsisiųsti Atsisiųsti 

Spaudos paslaugų vietiniu lygiu leidžiamame laikraštyje mažos vertės pirkimas apklausos būdu

Atsisiųsti Atsisiųsti
Atsisiųsti
  

2014 m. reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų pirkimas

Atsisiųsti Atsisiųsti   

Spausdinimo darbai


 Atsisiųsti

    Atsisiųsti


       Atsisiųsti

Biuro popieriaus pirkimas         
           Atsisiųsti

       
      Atsisiųsti

Biuro popieriaus pirkimas                 Atsisiųsti    
     Atsisiųsti


Perkamas Šalčininkų rajono savivaldybės lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato draudimas nuo visų galimų rizikos atveju, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu

                    Atsisiųsti           Atsisiųsti

          

       Atsisiųsti               


Šalčininkų miesto Dzūkų gatvės atkarpos išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas

                    Atsisiųsti

   Atsisiųsti

    Atsisiųsti

2014 m. reprezentacijoms skintų gėlių, puokščių, suvenyrų pirkimas         Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti 

Poškonių kaimo Mokyklos gatvės statybos darbų bei techninio projekto parengimo pirkimas          Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Tabariškių kapinių koplyčios pastato draudimo paslaugų pirkimas

Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 
Šalčininkų rajono savivaldybės Šalčininkų Derliaus šventės renginio apsaugos paslaugų pirkimas

Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Projekto „Jašiūnų dvaro sodybos parko sutvarkymas“ vaizdo stebėjimo sistemos pirkimas

   Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Šalčininkų rajono Kalesninkų seniūnijos Purvėnų (Versekos) ir Kalesninkų kadastrinių vietovių Karklinės (Lazankos) upelio baseino griovių ir jų statinių remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Atsisiųsti

  Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Baltosios Vokės lopšelio – darželio pastato draudimo paslaugų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Atsisiųsti 

Želdinių darbo projekto ekspertizės ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas (projektui „Šalčininkų miesto urbanistinės infrastruktūros tvarkymas ir kraštovaizdžio formavimas“)

Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Projekto „Mišrių socialinių paslaugų įstaigos įkūrimas Šalčininkų rajone“ įgyvendinimo metu įsigyto ilgalaikio turto draudimo paslaugų pirkimas

Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Šiukšliadėžių pirkimas pagal projektą „Jašiūnų dvaro sodybos parko sutvarkymas“

Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Eišiškių miesto Vilniaus gatvės ruožo nuo A. Mickevičiaus g. iki Dainavos g. šaligatvio įrengimo darbai

Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Kėdės pagal projektą „Šalčininkų rajono savivaldybės Kultūros centro pastato, Vilniaus g. 48, Šalčininkai, rekonstravimas“

 Atsisiųsti

 Neįvyko

 Neįvyko

Šalčininkų rajono savivaldybės vietinių kelių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbų (įkainių) pirkimas

Atsisiųsti

 Atsisiųsti

  Atsisiųsti


NESKELBIAMOS SUPAPRASTINTOS DERYBOS

 Pirkimo pavadinimas

 Skelbimai
apie pirkimą

 Ataskaitos
Projekto „Šalčininkų miesto urbanistinės infrastruktūros sutvarkymo ir kraštovaizdžio formavimas“ papildomų darbų pirkimas  

 Atsisiųsti

 Šalčininkų "Santarvės" vidurinės mokyklos II ir III aukštų patalpų kapitalinio remonto papildomų darbų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

 Šalčininkų "Santarvės" vidurinės mokyklos valgyklos ir I aukšto patalpų kapitalinio remonto papildomų darbų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Labbis Integruotos finansų valdymo sistemos (toliau - Sistemos) pritaikymo Euro įvedimui paslaugos

Atsisiųsti

 Atsisiųsti


 
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAI

Pirkimo pavadinimas

Skelbiama informacija
Milvydų kaimo kapinių teritorijos įrengimo ir sutvarkymo statybos darbų pirkimas

 Paskelbtas CVP IS

Šalčininkų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo planas

 Atsisiųsti

Kapinių (sklypo kad. Nr. 8507/0002:426) Milvydų kaime, Šalčininkų rajone statybos projektas

Paskelbtas CVP IS

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro pastatas, unik. Nr. 8597-4012-9016, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m.

 Atsisiųsti

Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos kapitalinis remontas

  Atsisiųsti

Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių miesto teritorijos ribų pakeitimo planas Atsisiųsti
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro pastato, unikalus Nr. 8597-4012-9016, esančio Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., vidaus patalpų atnaujinimas (modernizavimas) ir kapitalinis remontas Atsisiųsti
Projekto „Vilkiškių dvaro pastato kapitalinis remontas (I etapo)" darbų pirkimas

AtsisiųstiSUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

Pirkimo pavadinimas

Skelbimai apie pirkimą Ataskaitos
Šalčininkų r. Eišiškių m. teritorijos ribų keitimo specialiojo plano ir gyvenamojo kvartalo už Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos Šalčininkų m. detaliojo plano parengimo paslaugų pirkimas

 Atsisiųsti

   Atsisiųsti
Šalčininkų miesto A.Mickevičiaus g. ruožų (tarp Nepriklausomybės, Naujosios ir Jogailos gatvių) rekonstrukcijos projektavimo bei vykdymo priežiūros paslaugų

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro pastato vidaus patalpų atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto darbų pirkimas

 Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos patalpų kapitalinio remonto darbų pirkimas

 Atsisiųsti

 Atsisiųsti

Šalčininkų rajono savivaldybės šaligatvių statybos (remonto) darbų pirkimas

 

       Atsisiųsti  Atsisiųsti

Integruotos finansų valdymo ir dokumento valdymo sistemų palaikymo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas

       Atsisiųsti

  Atsisiųsti

Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos valgyklos ir I aukšto patalpų kapitalinio remonto darbų pirkimas

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti

 Atsisiųsti
Šalčininkų raj. sav.kultūros centro pastato, esančio Vilniaus g. 48, Šalčininkai, vidaus patalpų atnaujinimo (modernizavimo) ir kap.remonto tech. projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

Atsisiųsti

  Atsisiųsti
 Projekto „Vilkiškių dvaro pastato kapitalinis remontas (I etapas)“ darbų pirkimas

Atsisiųsti

Atsisiųsti

 Atsisiųsti
Projekto „Vilkiškių dvaro pastato kapitalinis remontas (I etapas)“ darbų pirkimas

Atsisiųsti

  AtsisiųstiATVIRAS KONKURSAS

Pirkimo pavadinimas

Skelbimai apie pirkimą Ataskaitos
     

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO 2014 METAMS PAPILDYMAI:


2014 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


atsisiųsti (2014-02-19)                        atsisiųsti (2014-04-11)            atsisiųsti (2014-05-30)        atsisiųsti (2014-06-27)

atsisiųsti (2014-03-04)                        atsisiųsti (2014-04-17)            atsisiųsti (2014-06-10)        atsisiųsti (2014-08-12)

atsisiųsti (2014-03-24)                        atsisiųsti (2014-05-12)             atsisiųsti (2014-06-20)       atsisiųsti (2014-09-03)

atsisiųsti (2014-10-23)                        atsisiųsti (2014-11-10)             atsisiųsti (2014-11-25)       atsisiųsti (2014-11-17)

atsisiųsti  (2014 -11-26)                      atsisiųsti (2014-10-15)             atsisiųsti (2014-12-03)      atsisiųsti (2014-12-02)

atsisiųsti (2014-02-02)                        atsisiųsti (2014-12-16)             atsisiųsti