Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

2012 metai

PASKELBTI VIEŠIEJI PIRKIMAI
   

Pirkimo būdas Pavadinimas Vokų atplėšimo data   Ataskaita
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą
Versekos mokyklos pastato kapitalinio remonto papildomų darbų pirkimas 2012-12-04    Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą

Projekto „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto – Jašiūnų sodybos – rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams“ darbų pirkimas


 

2012-11-27     Skelbimas dėl papildomos informacijos

Skelbimas dėl papildomos informacijos

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą

Šalčininkų r. Pabarės sen. Tetėnų k. v. Mištūnų k. Juodupės up. baseino griovio p ir jo statinių remonto techninio darbo projekto projektavimo paslaugos pirkimas

2012-11-13   Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Skelbimas apie sutarties sudarymą
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą

Šalčininkų r. sav. vietinės reikšmės kelių ir gatvių, statybos, rekonstrukcijos, taisymo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros bei naudojamų medžiagų laboratorinės kokybės kontrolės tyrimų ir bandymų paslaugų pirkimas

2012-08-21   Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą

Archeologinių žvalgomųjų tyrimų  pirkimas

2012-07-24   Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą Techninių projektų ekspertizės paslaugų pirkimas 2012-07-03   Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą

Pastato – mokyklos, unikalus nr. 8599-3006-9018, esančio Bažnyčios g. 25 Šalčininkų m., vidaus patalpų kapitalinio remonto darbų pirkimas

2012-07-02  

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita


Skelbimas dėl papildomos informacijos

Skelbimas dėl papildomos informacijos

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą Kompiuterinės įrangos pirkimas 2012-06-15   Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Skelbimas apie supaprastintą skelbimą Kompiuterinės įrangos pirkimas 2012-12-28   Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą Kompiuterinės įrangos pirkimas II     Techninė specifikacija

Skelbimas apie pirkimą Tradicinio laidojimo kapinių Gėlūnų k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav. detaliojo plano parengimo paslaugų pirkimas     Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita


Skelbimas apie sutarties sudarymą
Skelbimas apie pirkimą Trumpalaikė paskola projektams finansuoti 2012-12-03   Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Skelbimas apie pirkimą Šalčininkų rajono šilumos ūkio infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimo paslaugų pirkimas

2012-07-23  

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Skelbimas apie neužbaigtą procedūrą

 

Skelbimas apie pirkimą Vieno langelio“ principu veikiančios piliečių aptarnavimo sistemos diegimo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje paslaugų pirkimas 2012-06-14  

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą Šalčininkų miesto parko teritorijos bei parko prieigų sutvarkymo (antro etapo) darbų pirkimas 2012-05-16    
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą Pastato unikal. Nr.4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k., Šalčininkų raj.sav., kapitalinio remonto ir pastato paskirties pakeitimo techninio proj. parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas 2012-05-11 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą

Baltosios Vokės lopšelio-darželio pastato kapitalinio remonto-rekonstrukcijos (I etapo) darbų pirkimas

                                                                         

2012-04-12  
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą Baltosios Vokės lopšelio-darželio pastato kapitalinis remonto-rekonstrukcijos  (II etapas)  darbų pirkimas 2012-11-09 Techninė specifikacija

Informacinis pranešimas

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą  Keidžių kaimo šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos darbai. 2012-04-11  
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą  Ilgalaikė paskola projektams finansuoti 2012-04-19  
Supaprastintas atviras konkursas Dieveniškių ir Akmenynės seniūnijų pastatų kapitalinio remonto darbų pirkimas 2012-02-21
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitaInformacinis pranešimas

Šalčininkų rajono savivaldybės admnistracijos 2012 m. viešųjų pirkimų planas

 Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2012 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2012 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2012 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pastato rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimas
      
                                                                                                                                                            Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Šalčininkų rajono Keidžių kaimo šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimas

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Akmenynės seniūnijos administracinio pastato kapitalinio remonto, I etapo papildomų darbų pirkimas
VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato renovacija

Projekto „Šalčininkų rajono Jančiūnų kaimo šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra“ papildomų darbų pirkimas

                                                                                                                                                   Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Baltosios Vokės lopšelio-darželio pastato kapitalinio remonto rekonstrukcijos techninio projekto dalinimas į du etapusPASKELBTI VIEŠIEJI PIRKIMAI
 

Pirkimo būdas Pavadinimas Vokų atplėšimo data Techninė dokumentacija
Techninių specifikacijų projektas Sniego valymo nuo Šalčininkų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių  paslaugų pirkimas   Techninė specifikacija

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Techninių specifikacijų projektas Akmens anglies pirkimas   Techninė specifikacija
Techninių specifikacijų projektas Projekto "Detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas Šalčininkų rajone" Gėlūnų kapinių detalaus plano rengimo paslaugų pirkimas
 

Techninė
specifikacija

Techninė specifikacija

Techninių specifikacijų projektas Šalčininkų rajono šilumos ūkio infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimas   Techninė specifikacija
Techninių specifikacijų projektas Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo paslaugų atlikimas 2012-09-20

Techninė specifikacija

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Techninių specifikacijų projektas

Šalčininkų r. Pabarės sen. Tetėnų k. v. Mištūnų k. Juodupės up. baseino griovio p ir jo statinių remonto techninio darbo projekto projektavimo paslaugos pirkimas

  Techninė specifikacija
Techninių specifikacijų projektas Projekto „Piliečių aptarnavimo gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje diegiant „vieno langelio“ principą“ techninės įrangos nuomos paslaugos pirkimas   Techninė specifikacija
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 4 priedas Projekto „Šalčininkų rajono bendruomenės centrų pastatų kapitalinis remontas“ baldų pirkimas  

Techninė specifikacija

Viešojo pirkimo prpcedūrų ataskaita

Techninių specifikacijų projektas Šalčininkų rajono Tetėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba  

Dokumentai peržiūrai

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

  1.1. Čiužiakampio senelių globos namų naujos statybos, Vilties g. 14, Gerviškiųsen., Šalčininkų r., sav. techninio projekto ekspertizės paslaugos.
1.2. Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav. kapitalinio remonto ir pastato paskirties pakeitimo, techninio projekto ekspertizės paslaugos.
1.3. Techninio projekto „Šalčininkų rajono savivaldybės centrinės aikštės sutvarkymas“ ekspertizės paslaugos.
1.4. Techninio projekto „Šalčininkų miesto, Mokyklos gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ ekspertizės paslaugos.
1.5. Techninio projekto „Šalčininkų miesto, Jano Sniadeckio gimnazijos sportinių aikštelių, bei poilsio teritorijos įrengimas bei sutvarkymas“ ekspertizės paslaugos.
1.6. Techninio projekto „Šalčininkų miesto Stanislavo Moniuškos menų mokyklos pastato, teritorijos sutvarkymo darbai“ ekspertizės paslaugos.
1.7. Techninio projekto „Plento g., Miškininkų g., Bažnyčios g., Vytauto g. susisiekimo infrastruktūros sutvarkymo darbai“ ekspertizės paslaugos.
1.8. Techninio projekto „Jašiūnų dvaro sodybos parko sutvarkymas“ ekspertizės paslaugos.
1.9. Techninio projekto „Daugiabučio namo atnaujinimas Eišiškėse“ ekspertizės paslaugos.
  Dokumentas atsisiųsti ( 61.0 kb )
 

Kviečiame tiekėjus iki 2012 m. kovo 22 d. 17:00 val. el. paštu miroslavas.dudoitis@salcininkai.lt teikti pastabas ir pasiūlymus dėl projekto „Šalčininkų rajono Keidžių kaimo šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija“ darbų pirkimo techninės specifikacijos (techninis projektas, darbų žiniaraštis).

Techninė specifikacija pateikiama šiuo adresu:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=77236

 

Bendroji dalis;
Aplinkos apsaugos dalis;
Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis;
Drenažo tinklų dalis;
Elektrotechnikos dalis;
Hidrogeologinė dalis;
Lauko elektros tinklų dalis;
Pasirengimo statybai, statybos darbų organizavimo dalis;
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;
Konkurso sąlygų 8 priedas. Keidžiai. Sanaudų žiniaraščiai;

  Kviečiame tiekėjus iki 2012 m. vasario 24 d. 17:00 val. el. paštu romuald.monkevic@salcininkai.lt teikti pastabas ir pasiūlymus dėl projekto „Baltosios Vokės lopšelio-darželio pastato kapitalio remonto-rekonstrukcijos“ I etapo darbų pirkimo techninės specifikacijos (techninis projektas).   Dokumentas atsisiųsti
( 61.0 Mb )  
 

Skelbimas apie pasirašytą sutartį

Kviečiame tiekėjus iki 2012 m. vasario 21 d. 17:00 val. el. paštu miroslavas.dudoitis@salcininkai.lt teikti pastabas ir pasiūlymus dėl projekto „Šalčininkų rajono Jančiūnų kaimo šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra“ I etapo darbų pirkimo techninės specifikacijos (techninis projektas).

Techninė specifikacija pateikiama šiuo adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=73106

 

Bendroji dalis;
Aplinkos apsaugos dalis;
Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis;
Drenažo tinklų dalis;
Elektrotechnikos dalis; Hidrogeologinė dalis;
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas;
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis;
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.

Supaprastintas atviras konkursasProjekto „ Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas Šalčininkų rajone“ baldų pirkimas2012-01-11  Supaprastintas atviras konkursasŠalčininkų gamtinių dujų skirstymo stoties sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimo specialiojo plano parengimo paslaugos pirkima2012-02-09 Supaprastintas atviras konkursasČiužiakampio senelių globos namų projektavimas2012-02-07 

 


ĮVYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI

Atsisiųsti