Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimas


Jeigu Šalčininkų rajono savivaldybės administracija duomenų subjekto asmens duomenis tvarko, siekdama įgyvendinti teisėtus savo interesus, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją dėl nesutikimo, kad ši tvarkytų jo asmens duomenis.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, gavusi duomenų subjekto Prašymą dėl nesutikimo, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti duomenų subjektą, kad jo Prašymas bus įvykdytas.

Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija privalo atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.