Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

2010 metai

 
Pirkimo būdas Pavadinimas Vokų atplėšimo data Ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Eišiškių miesto Jono Pauliaus II-ojo gatvės rekonstrukcija 2010-12-15

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Papildoma viešojo pirkimo procedūrų ataskaita.

Supaprastintas atviras konkursas Šalčininkų miesto individualių gyvenamųjų namų kvartalo (už ligoninės) gatvių infrastruktūros sutvarkymas 2010-12-21 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Ilgalaikė paskola projektams finansuoti 2010-12-15  
Supaprastintas atviras konkursas Ilgalaikė paskola dengti kreditorinį įsiskolinimą (banko ilgalaikei paskolai grąžinti) 2010-12-15  
Supaprastintas atviras konkursas Automobilinių degalų 2011 metams pirkimas 2010-12-17  
Supaprastintas atviras konkursas „Šalčininkų rajono objektams“ techninių projektų parengimo, projektų ekspertizės ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas 2010-12-07
Supaprastintas atviras konkursas Ilgalaikė paskola projektams finansuoti bei ilgalaikė paskola dengti kreditorinį įsiskolinimą 2010-10-25 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato renovacija 2010-10-20  
Supaprastintas atviras konkursas Projekto „Šalčininkų rajono savivaldybės Purvėnų ir Gornostajiškių kadastrinių vietovių Versekos upės dalies ir jos baseino griovių V-14, V-12-1, V-12-2, V-10, V-8-2, V-8-1, V-8, V-8-3, V-1-3-2, V-8-5-1, V-8-5 ir jų statinių rekonstrukcija“ viešinimo paslaugų pirkimas 2010-10-13 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Projekto „Šalčininkų rajono savivaldybės Purvėnų ir Gornostajiškių kadastrinių vietovių Versekos upės dalies ir jos baseino griovių V-14, V-12-1, V-12-2, V-10, V-8-2, V-8-1, V-8, V-8-3, V-1-3-2, V-8-5-1, V-8-5 ir jų statinių rekonstrukcija“ viešinimo paslaugų pirkimas 2010-10-11  
Supaprastintas atviras konkursas Šalčininkų rajono savivaldybės Purvėnų ir Gornostajiškių kadastrinių vietovių Versekos upės dalies ir jos baseino griovių V-14, V-12-1, V-12-2, V-10, V-8-2, V-8-1, V-8, V-8-3, V-1-3-2, V-8-5-1, V-8-5 ir jų statinių rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas 2010-10-11 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas 2010-10-06 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Baltosios Vokės pramogų centro pastato rekonstrukcija ir teritorijos šalia šio pastato sutvarkymas 2010-09-15  
Supaprastintas atviras konkursas Ilgalaikė paskola projektams finansuoti 2010-09-10 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas „Šalčininkų rajono savivaldybės Purvėnų ir Gornostajiškių kadastrinių vietovių Versekos upės dalies ir jos baseino griovių V-14, V-12-1, V-12-2, V-10, V-8-2, V-8-1, V-8, V-8-3, V-1-3-2, V-8-5-1, V-8-5 ir jų statinių rekonstrukcija" statybos montavimo darbų su techninio darbo projekto parengimu pirkimas 2010-09-06  
Supaprastintas atviras konkursas Rekonstrukcijos darbų projektavimas, projekto ekspertizė, ir rekonstrukcijos darbai 2010-09-02 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Ligoninės teritorijos Šalčininkuose sutvarkymas ir kvartalo, esančio už ligoninės, infrastruktūros įrengimas 2010-07-13 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ pastato vidaus patalpų kapitalinio remonto – rekonstrukcijos darbų pirkimas 2010-07-01 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas „Konsultavimo paslaugų rengiant projektus ES struktūriniams fondams pirkimo sąlygas“ 2010-06-21  
Supaprastintas atviras konkursas Šalčininkų miesto parko teritorijos bei parko prieigų sutvarkymo darbų pirkimas 2010-06-14 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos kapitalinio remonto – renovacijos IV etapo darbų pirkimas 2010-05-31 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone“ administravimo ir statybų techninės priežiūros paslaugos 2010-05-26 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Elektroninės demokratijos priemonių kūrimo ir diegimo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje paslaugos 2010-05-24 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Krantinės g. ir dalies Dainavos g. Šalčininkuose rekonstrukcija 2010-05-19 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Šalčininkų Stanislovo Moniuškos menų mokyklos teritorijos sutvarkymo darbų pirkimas 2010-05-17 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Šalčininkų miesto parko teritorijos bei parko prieigų sutvarkymo darbų pirkimas 2010-05-17 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Šalčios upės ruožo išvalymo ir gamtosauginio sutvarkimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas 2010-04-27 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Šalčios upės ruožo išvalymas ir gamtosauginis sutvarkimas 2010-04-27 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas „Šalčininkų rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas" ir „Piliečių aptarnavimo gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje diegiant „Vieno langelio" principą" administravimo paslaugos 2010-03-08 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Šalčininkų rajono savivaldybės elektroninės demokratijos diegimo paslaugų pirkimui 2010-03-17 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Šalčininkų r. sav. švietimo įstaigų (Dieveniškių vid. mokyklų, Šalčininkų lopšelio-darželio „Pasaka") pastatų renovacijos projektavimo, projekto ekspertizė, statinio projekto vykdymo priežiūra ir rekonstrukcijos darbai 2010-03-08 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Baltosios Vokės pramogų centro pastato rekonstrukcijos ir teritorijos šalia šio pastato sutvarkymo projektavimo, projekto ekspertizė ir statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas 2010-02-24 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Šalčininkų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimo paslaugos pirkimas 2010-02-17 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Šalčininkų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano parengimo paslaugos pirkimas 2010-02-17 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas Akmens anglies pirkimas 2010 m. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos katilinėms 2010-01-20