Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pandemija ir brandos egzaminai

Pandemija ir brandos egzaminai

Pandemija diktuoja savo taisykles. Brandos egzaminai – vienas iš iššūkių visiems: ir abiturientams, ir mokytojams, ir tėvams, ir organizatoriams.

Kokius brandos egzaminus Šalčininkų rajono dvyliktokai rinkosi pandemijos akivaizdoje? Teiraujamės Švietimo ir sporto skyriuje. Specialistų teigimu, šiemet brandos egzaminus Šalčininkų rajone laikys 251 dvyliktokas, o pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvaus 302 dešimtokai.

Kasmet egzaminų pasirinkimo tendencija yra panaši. Šiemet mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikys 139 kandidatai, o valstybinį – 118. Gimtosios lenkų kalbos mokykliniam egzaminui ruošiasi 137 abiturientai, o gimtosios rusų kalbos brandos egzaminą laikys 26 kandidatai.

Užsienio (anglų) kalbos valstybinį brandos egzaminą laikys 104 kandidatai, Istorijos – 73, matematikos – 122, biologijos – 25, chemijos – 14, fizikos – 21, informacinių technologijų – 20, geografijos – 9, užsienio rusų kalbos – 175, užsienio (vokiečių) kalbos – 1.

Švietimo ir sporto skyrius, organizuodamas brandos egzaminus, taip pat turi atsižvelgti į reikalavimus, keliamus dėl šalyje paskelto karantino. Jau pernai per brandos egzaminus vienoje patalpoje, kurioje laikomas egzaminas, negalėjo būti daugiau negu 9 kandidatai ir 2 vykdytojai. Todėl prireikė didinti ir vykdytojų skaičių, kurių pernai buvo net 300. Šiemet taip pat didinamas jų skaičius, nes egzaminų medžiaga yra riboto naudojimo ir susirgus vienam iš vykdytojų jį pavaduoti turi iš anksto numatytas asmuo. Šių metų brandos egzaminams numatyti 34 vyr. vykdytojai ir 306 vykdytojai. Švietimo ir sporto skyriaus duomenimis, brandos egzaminų organizavime dalyvaus apie 70 proc. rajono pedagogų.

- Klaidingai manoma, kad vykdytojai tik ateina į egzaminą, pabūna, stebi ir išeina. Jų funkcijos labai svarbios, reikalaujančios pasiruošimo ir žinių. |Kandidatų instruktavimas, egzaminų organizavimo eigos išaiškinimas. Be to, labai svarbi jų funkcija – medžiagos dalinimas ir teisingas darbų kodavimas, - pasakoja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Edmund Učkuronis.

Jo teigimu, šiemet švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu prailginta brandos egzaminų trukmė. Mintims išdėstyti abiturientai  turės 15 minučių daugiau negu pernai.

Bazine mokykla Šalčininkų rajone paskirta Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija.