Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Posėdžiavo Šalčininkų rajono savivaldybės taryba

Posėdžiavo Šalčininkų rajono savivaldybės taryba

Šiandien posėdžiavusi Šalčininkų rajono savivaldybės taryba priėmė 34 sprendimus. Posėdyje dėmesys skirtas socialinės apsaugos, komunalinio ūkio, vandentvarkos, turto valdymo, biudžeto, paramos skyrimo, švietimo klausimams.

Socialinė parama

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Šeimos ir vaiko gerovės centrui perduotas lengvasis automobilis. Transporto priemonė reikalinga sklandaus darbo organizavimui užtikrinant globojamų vaikų pavėžėjimą į mokyklas, būrelius, medikus ir pan.

Patvirtintas Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Dokumentas reglamentuoja trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos teikimą vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.

Dar vienas dokumentas - Šalčininkų rajono savivaldybės socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimo, bendro darbo su šeimomis organizavimo ir atvejo vadybos taikymo tvarkos aprašas. Šiuo dokumentu reglamentuojama teikiamų socialinių paslaugų tvarka ir sąlygos, paslaugų sudėtis, paslaugų gavėjai.

 

Švietimas

Patvirtintas Konsultacijų Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašas, kurio paskirtis – nustatyti lėšų, skirtų konsultacijoms mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas ir patiriantiems mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo.

Kitas aktualus klausimas - švietimo įstaigų tinklo pertvarkos programa 2021 – 2025 m. Pokyčiai bus aktualūs Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijai, kuri nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. bus akredituota ir teiks nuotolinio ugdymo paslaugas.

Atsižvelgiant į mažėjantį mokinių skaičių Čiužiakampio pagrindinė mokykla nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nebekomplektuos 5 – 8 klasių ir bus pertvarkyta į pradinę mokyklą. Vadovaujantis Tarybos sprendimu, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Butrimonių lopšelis – darželis ir Jančiūnų universalus daugiafunkcis centras bus sujungti į vieną įstaigą Burtimonių daugiafunkcis centras ir teiks paslaugas Butrimonyse ir Jančiūnuose.

 

Komunalinis ūkis

Politikai pritarė sprendimo projekto dėl  UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų surinkimo tinklo plėtros Šalčininkuose ir Eišiškėse įgyvendinimui. Dokumentu siekiama, kad gyventojai gautų tinkamos kokybės paslaugas.

Posėdžio metu patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais objektų sąrašas.

 

Parama religinėms bendruomenėms

Maždaug prieš mėnesį įlūžo Kalesninkų Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios stogas. Atsižvelgiant į gautą klebono prašymą pritarta sprendimui skirti 5 tūkst. eurų finansinę paramą daliniam bažnyčios stogo remonto darbų finansavimui. Gojaus sentikių religinei bendruomenei skirtas 2 tūkst. eurų finansavimas.

Daugiabučių modernizavimas

Patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2020 – 2024 metų programa, kurios tikslas - atkurti ir pagerinti Šalčininkų rajone esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo bei aplinkos ir gyvenimo kokybės pagerinimo.