Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų priešgaisrinės tarnybos pareigūnai primena apie atvirų teritorijų gaisrų pavojų

Šalčininkų priešgaisrinės tarnybos pareigūnai primena apie atvirų teritorijų gaisrų pavojų

Šiandien Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai nuotoliniu būdu bendravo su Poškonių ir Dieveniškių seniūnijų seniūnėmis. Susitikimas, inicijuotas tarnybos pareigūnų, įvyko ne be reikalo – buvo aptariami šiuo laikotarpiu ypač aktualūs gaisrų atvirose teritorijose klausimai, primenami bendri gaisrinės saugos reikalavimai bei prašoma seniūnijų atstovų bendradarbiauti su ugniagesiais ne tik šviečiant gyventojus gaisrinės saugos tema, bet ir nustatant žolės degintojus.

Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Vitalijus Kapusta seniūnijų atstovėms apibendrintai pristatė esamą situaciją rajone. Balandžio 14 d. duomenimis, Šalčininkų rajone iš viso kilo 62 gaisrai, iš jų – 31 gaisras atvirose teritorijose (žolės, miško paklotės, šiukšlių, atliekų gaisrai). Šių metų balandį atvirų teritorijų gaisrai tapo ypač dažni – jų vos per pora savaičių kilo net 21. Deja, bet dėl žolės gaisrų jau degė ir pastatai – ūkinis pastatas Poškonių seniūnijoje, lauko rūsys, šulinys, ūkinis pastatas Gerviškių seniūnijoje bei degė ūkiniai pastatai ir apdegė dalis gyvenamojo namo Butrimonių seniūnijoje esančioje vieno gyventojo sodyboje.Tarnybos viršininkas atkreipė dėmesį, kad anksčiausiai, jau kovo mėnesį, atvirų teritorijų gaisrai prasidėjo būtent Poškonių ir Dieveniškių seniūnijų apylinkėse, ir kol kas tokių gaisrų čia būna dažniau nei kitose rajono apylinkėse. Tačiau jau balandį atvirų teritorijų gaisrų ėmė daugėti ir kitose seniūnijose – Gerviškių, Butrimonių, Jašiūnų, Šalčininkų. Galima spręsti, kad tokios atvirų teritorijų gaisrų tendencijos yra labiausiai nulemtos atitinkamų oro sąlygų - tose vietovėse, kur žemės paviršius sausesnis, esant aukštesnei temperatūrai bei vėjui tokių gaisrų kyla daugiau.

Apie pareigūnų darbą atvirų teritorijų gaisrų prevencijos klausimais papasakojo tarnybos vyresnysis inspektorius Miroslav Davlidovič. Jis informavo, kad valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai kovo – balandžio mėnesiais šalyje vykdo prevencinę akciją „Nedegink žolės!“, kurią organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM, ir jos metu pareigūnai ne tik darbo laiku, bet ir savaitgaliais rengia reidus Šalčininkų rajono apylinkėse. Šių reidų metu tikrinama bendra rajono atvirų teritorijų gaisrų tikimybė, stebima, ar žmonės tvarkosi aplinką nepažeisdami gaisrinės saugos reikalavimų, bendraujama su gyventojais, jiems teikiamos konsultacijos, o jeigu reidų metu yra nustatomi gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimai, asmenims, nesilaikiusiems reikalavimų, taikomos įstatymų numatytos administracinio poveikio priemonės. Šiais metais Šalčininkų rajone dėl gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų deginant augalinės kilmės atliekas administracinėn atsakomybėn jau buvo patraukti du nustatyti pažeidėjai. Taip pat atvirų teritorijų gaisrų informacija dalinamasi ir su aplinkos apsaugos pareigūnais, siekiant nustačius pažeidėjus, juos patraukti atlyginti ir padarytą žalą gamtai.Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai primena, kad tvarkantis aplinką reikia vadovautis ne tik Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, bet ir Aplinkos apsaugos reikalavimais lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis bei Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis. Svarbiausia nepamiršti, kad:

- Sausą žolę, nendres, nukritusius lapus, šiaudus, laukininkystės, daržininkystės, augalinės kilmės liekanas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas ne arčiau kaip 30 metrų nuo statinių. Deginimas turi būti nuolat stebimas, jį baigus, smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir pan.;

- Draudžiama deginti ražienas, taip pat nenupjautą ir nesurinktą (nesugrėbtą) žolę, nendres, javus ir kitas žemės ūkio kultūras, taip pat nenupjautus ar nenukirstus sumedėjusius augalus;

- Draudžiama surinktus (sugrėbtus) Augalus, jų dalis ar krūvas deginti miškų gaisrams kilti palankiomis dienomis, tai yra esant IV–V klasės miškų gaisringumui;

- Draudžiama surinktus (sugrėbtus) Augalus, jų dalis ar krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 50 metrų nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose (išskyrus laužų kūrenimą, laužų kūrenimui nustatytose vietose);

- Draudžiama kartu (ar atskirai) su surinktais (sugrėbtais) augalais ar jų dalimis deginti bet kokias buitines, pramonines ir kitas atliekas;
Žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, pastebėję savo žemėje žolės, ražienų ar nesurinktų (nesugrėbtų) šiaudų gaisrą, nedelsdami privalo apie tai informuoti Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112;

- Žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kurių žemėje nesilaikoma šių reikalavimų, taip pat kiti asmenys, nesilaikantys šių reikalavimų, baudžiami Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka ir įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti aplinkai padarytą žalą.

Už nenupjautų ir nesurinktų (nesugrėbtų) žolių deginimą  Administracinių nusižengimų kodekso 286 straipsnyje asmenims numatytos nuo 50 iki 300 Eur, o juridinių asmenų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 120 iki 350 Eur baudos.

Parengė: Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorė Erika Laurinėnienė
Nuotraukos: Erikos Laurinėnienės, Viačeslavo Adamovič, Vitalijaus Kapustos.