Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajone akredituotos savanorių priimančius organizacijos

Šalčininkų rajone akredituotos savanorių priimančius organizacijos

Nuo š. m. Šalčininkų rajono savivaldybės 14-29 m. amžiaus jaunimas gali pasimatuoti savanorystę. Trys Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos ir viena nevyriausybinė organizacija 2021 m. pradžioje pateikė Jaunimo reikalų departamentui prie SADM akreditacijos paraiškas, kuriomis siekė tapti pirmomis akredituotomis savanorius priimančiomis organizacijomis Šalčininkų rajono savivaldybėje.

Bendrija „Europos inovacijos“, Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras, Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras – tai Šalčininkų rajono įstaigos ir nevyriausybinė organizacija, nusprendusios priimti savanorius, kurie yra užsiregistravę Jaunimo savanoriškos tarnybos duomenų bazėje.

Šalčininkų rajone keturioms savanorius priimančioms organizacijoms trejiems metams suteikta savanoriškos veiklos akreditacija. Įstaigos akreditavosi per Jaunimo savanoriškos tarnybos programą

Savanoriavimas – tai puiki galimybė jauniems žmonėms atrasti patinkančią sau veiklą, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST pažymėjimą – dokumentą, patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 40 val. per mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas.

Vienas iš bendrijos „Europos inovacijos“ tikslų yra skatinti vaikų bei jaunų žmonių socialinį, sociokultūrinį, gyvenimo įgūdžių ir kt. ugdymą, jų teisių apsaugą, integraciją į šeimą ir visuomenę. Tikslui pasiekti bendrija užmezga ryšius su įvairiomis organizacijomis, dalijasi gerąja patirtimi, organizuoja išvykas, kursus, susitikimus, inicijuoja, rengia ir koordinuoja projektus, teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas, užsiima veiklos viešinimu. Šios akredituotos organizacijos savanorių kuratorius – Lucija Dudoit. Kontaktai el. p. lucja.dudojc@gmail.com.

Eišiškių laisvalaikio ir verslo centro veiklos funkcijos: organizuoti bendruomenės žmonių veiklą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, įvairaus pobūdžio (sociokultūrinius, etninius, edukacinius, pramoginius ir kt.) renginius įvairioms socialinėms grupėms, skatinti kūrybinę bendruomenės iniciatyvą ir saviraišką, o taip pat klubų bei kolektyvų pagal pomėgius kūrimąsi ir veiklą, ugdyti juose savanoriškumo principus, kultūrinį ir meninį skonį, ugdyti įvairaus amžiaus grupių bei institucijų bendruomeniškumo įgūdžius, rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu, rengti ir vykdyti vaikų neformaliojo švietimo programas. Savanorių kuratorius - Ana Prontkelevič. Susisiekti el. p. elvc.eisiskes@gmail.com

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Tai daugiafunkcinis kultūros centras, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja šviečiamąją, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Dėl savanoriavimo prašome kreiptis į Veslavą Tomaševską. Kontaktai el. p. veslava.tomasevska@salcininkaikultura.lt

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras - įstaiga teikia kompleksines bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, siekiant kokybiškai prižiūrėti ir visapusiškai ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas socialinės rizikos vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms spręsti susidariusias socialines ir psichologines problemas. Kuruojantis asmuo - Irina Januška. Susisiekti el. p. irinajanuska@gmail.com

- Labai džiaugiuosi, kad Šalčininkų rajone atsirado tiek savanorius priimančios organizacijos, tiek jaunuolių, kurie pasiryžo savanoriauti. Tikiu, kad savanorystės dėka jaunuoliai įgis naujų kompetencijų, kurios pravers ateityje, artimiau pažins vienos ar kitos organizacijos, ar įstaigos darbą, gal net atras sau patinkančias veiklas, kurios turės lemiamą žodį studijų krypties pasirinkimui. Savanorystė, kaip Jaunimo savanoriškos tarnybos programos dalis, atveria jaunuoliams galimybę ne tik pamatyti įstaigų darbą iš arti, bet tuo pat metu formuoja jų atsakomybės ir pareigos jausmą. Tikiu, kad įsišaknijusi savanorystė parodys mūsų bendruomenei, kokių aktyvių, kūrybingų, ryžtingų, užsidegusių padėti jaunuolių turi mūsų rajonas, - pasakoja Šalčininkų rajono jaunimo reikalų koordinatorė Justyna Balion-Voitonis

Savanoriu gali tapti kiekvienas 14-29 m. jaunuolis. Jaunimo savanoriška tarnyba – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa, kurios metu jaunuoliai 40 val. per mėnesį. savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje.

Šiuo metu pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos duomenų bazėje užsiregistravę devyni jaunuoliai. Dėl savanorystės vietų yra sutarę (apsisprendę, susitarę) 4 savanoriai: Šalčininkų rajono kultūros centre ir bendrijoje „Europos inovacijos“. Pirmieji savanoriai savo savanorystę pradės balandį.

Jaunuoliai, norintys atlikti savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, turi registruotis Jaunimo reikalų departamentui paskelbus registraciją į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą.