Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), planuodamas kultūros vertybių apskaitą, Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Į-36 redakcija), patvirtino Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Departamento teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašą bei pavedė Departamento teritoriniams skyrių vedėjams užtikrinti 2021 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų (toliau – Aktų projektai) tekstinių dalių parengimą ir jų pateikimą svarstyti Departamento sudarytoms Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboms. Taip pat Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) buvo patvirtintas Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas. Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2021 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus.

PLANAS