Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie planuojamą rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, 31 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-438/D1-614 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 2021 m. kovo 2 d. bus pradėtas rengti žemės sklypo kadastro Nr.8520/0013:294, esančio Rudnios kaime, Baltosios Vokės sen., Šalčininkų rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projekto tikslas ir uždaviniai:

  1. Parinkti ūkininko sodybos vietą;
  2. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;
  3. Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
  4. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.