Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pritaria „Prekybos paskirties pastato (un. Nr. 8596-8015-0033), esančio Šalčininkų r., Šalčininkų m., Vilniaus g. 2 C, rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VIZUALIZACIJA

PROTOKOLAS