Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

2021 m. balandžio 21 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniuose posėdžiuose numatoma svarstyti:
<...>;
14. Senųjų Macelių pilkapyno (1951), Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Senųjų Macelių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.


Papildoma informacija:


Statusas: Pilkapynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 619 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“ paskelbtas paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu objektu.


Akto parengimo pagrindas: Pavedimas Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją; rengiamas greta esančių riboto naudojimo kapinių, kurių teritorija (faktinė) persidengia su Kultūros vertybių registre apibrėžta pilkapyno teritorija, žemės sklypo projektas.


Akto parengimo tikslai/motyvai: Nustatytas vizualinis apsaugos pozonis neatitinka teisės aktų reikalavimų, teritorijos  ir vertingųjų savybių patikslinimas.


Aktu siūloma: apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą kiek padidinant (šiaurinėje dalyje, priderinant prie formuojamo kapinių sklypo), vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, vietoje buvusio didelio vizualinio pozonio vakarinėje ir pietinėje-pietrytinėje dalyse nustatyti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, patikslinti vertingąsias savybes.
<...>.

Posėdžiai vyks nuotoliniu būdu, 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.