Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kviečiame dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos „Tolygios kultūrinės raidos” finansavimo konkursuose

Informuojame, kad Lietuvos kultūros taryba, siekdama užtikrinti kultūrinių ir kūrybinių veiklų tęstinumą šalyje, skelbia antrojo 2021 m. Kultūros projektų finansavimo etapo konkursus.

Ypatingas dėmesys skiriamas kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai  „Tolygi kultūrinė raida“, kurios tikslas užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.  Pagal šią programą finansuojami  projektai, užtikrinantys tolygią kultūrinę raidą vienoje ar keliose Lietuvos apskrityse ir įgyvendinantys bent vieną iš šių tikslų: 

  1. skatinti kūrybinių raiškų įvairovę;
  2. stiprinti vietos kultūrinį identitetą;
  3. skatinti bendradarbiavimą.

Galimi pareiškėjai:

Vilniaus apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

 

Daugiau informacijos  dėl paraiškų teikimo pagal kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamą programą „Tolygi kultūrinė raida“ Vilniaus apskrityje:

1. TKR Vilniaus aps. prioritetas: profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaida

https://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=559

2.  TKR Vilniaus aps. prioritetas: patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą

https://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=557

3. TKR Vilniaus aps. prioritetas: regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

          https://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=558

 

Paraiškos priimamos iki balandžio 29 d., 23.59, Lietuvos kultūros tarybos Elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemoje. 

Daugiau informacijos apie konkrečios kultūros ir meno srities ar kultūros programos konkurso sąlygas teikia LKT sričių ir programų kuratoriai