Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kviečiame užpildyti Jaunimo problematikos tyrimo anketą

Mielas Jaunime,
Maloniai kviečiame Jus bendradarbiauti vykdant tyrimą ir atsakyti į šį klausimyną, kuriuo siekiama išsiaiškinti jaunų žmonių požiūrį į santykius su šeima, studijas ir mokslą, laisvalaikį ir užimtumą, draugų tinklą, gyvenimo sąlygas ir kt. Apklausa yra anonimiška, Jūsų atsakymai ir surinkti tyrimo duomenys bus naudojami rengiant trumpalaikius ir ilgalaikius savivaldybės planavimo dokumentus, kryptingai planuoti priemones problemoms su kuriomis susiduria, spręsti ir priimti sprendimus, užtikrinančius darnią jaunimo politikos plėtrą Šalčininkų rajono savivaldybėje.
Tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas pagal nustatytus rodiklius šiose jaunimo politikos įgyvendinimo srityse:
• mokykla ir studijos;
• darbas;
• laisvalaikis;
• gyvenimo sąlygos;
• dalyvavimas;
• fizinė ir psichologinė savijauta;
• įpročiai.

Pagal pasiskirstymą anketą turėtų pildyti mokiniai, studentai, dirbantys, bedarbiai, šeimos, vieni auginantys vaikus bei nesukūrę šeimos vyresni jaunuoliai, taip pat jaunuoliai NVO atstovai.

Anketoje įdėtas apribojimas, kad ją gali pildyti tik 14-29 m. jaunuoliai.

Jaunimo problematikos tyrimo anketos pildymui: https://forms.gle/kEbozrfe4Li7gwSz7