Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Projektuojamos rekreacinės aikštelės prie Merkio

Projekto pavadinimas: Rekreacinių aikštelių prie Merkio upės pakrantės įrengimas

Projektuotojas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. Įmonės kodas 304505355; Pagojuko g. 1-2, 02233 Vilnius, projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, el. p.: mindaugas@sksp.lt, tel.+370 618 38 182.

Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, el. paštas priimamasis@salcininkai.lt, tel. Nr. 86 1149188.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: mindaugas@sksp.lt iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182.

Viešas susirinkimas įvyks  2021-03-22 – 15 val. nuotoliniu būdu prisijungus

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OTJhYWVmNDItYTY0NS00MzE4LTljZWMtMGZjZTQ4YTg0ZDc1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8efa0fd-966e-4973-ba32-f38e101bf749%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220ef6f308-6b36-4c55-a49e-88e3c64e70b1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0ce4f957-add2-4f1d-842f-accd69ae178c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI