Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šaukiamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba posėdžiaus vasario 18 d. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, pradžia 10.00 val.

Sprendimų projektai skelbiami čia.

Eil. Nr.

Projekto Nr.  

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-729

 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo

3.

PR-706

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

4.

PR-702

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

5.

PR-703

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

6.

PR-705

Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

7.

PR-718

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

8.

PR-692

Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai

9.

PR-726

Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai

10.

PR-727

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo

11.

PR-719

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos pavirtinimo

12.

PR-728

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

13.

PR-690

Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

14.

PR-694

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo

15.

PR-691

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programą ir įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 

16.

PR-695

Dėl pritarimo daugiabučių namų  atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planams ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo, finansavimo ir įgyvendinimo sąlygoms

17.

PR-707

Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąją  patalpą

18.

PR-708

Dėl atleidimo nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio

19.

PR-709

Dėl leidimo atlikti remonto darbus

20.

PR-715

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

21.

PR-697

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

22.

PR-698

Dėl Eišiškių laisvalaikio ir verslo centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

23.

PR-699

Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

24.

PR-701

Dėl Šalčininkų rajono viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

25.

PR-716

Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro etatų skaičiaus patvirtinimo

26.

PR-720

Dėl Eišiškių laisvalaikio ir verslo centro darbuotojų etatų skaičiaus patvirtinimo

27.

PR-700

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

28.

PR-704

Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro  2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

29.

PR-723

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

30.

PR-724

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių  globos namų   2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

31.

PR-721

Dėl Šalčininkų rajono šeimos  ir vaiko gerovės centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

32.

PR-714

Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

33.

PR-710

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

34.

PR-711

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

35.

PR-712

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo

36.

PR-713

Dėl  Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo

37.

PR-725

Dėl prašymo perduoti Šalčininkų rajono savivaldybės kitos paskirties valstybinės žemės sklypą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise