Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Specialusis planas (Dainava)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189), UAB „GRAMETRA“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamo žemės sklypo Nr. 8505/0002:, esančio Dainavos kaime, Dainavos seniūnijoje, Šalčininkų rajone specialųjį Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Planavimo organizatoriai – Kristina Osipova
Specialiojo plano rengėjas - UAB „Grametra“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-672-10140.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne ilgiau, nei iki 2009-04-24 d.