Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vietos plėtros strategijos 2020 m. stebėsenos ataskaita

Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė kviečia Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojus susipažinti su parengta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2020 m. ataskaita.

2020 m. Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė skelbė paskutinius kvietimus teikti projektinius pasiūlymus pagal strategijoje numatytus veiksmus, buvo atrinkti šeši projektiniai pasiūlymai. Visi tiek 2020 metais, tiek ankstesniais metais atrinkti pareiškėjai pasirašė projektų įgyvendinimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektus. Iš viso Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijoje yra įgyvendinama 16 projektų, kurių vertė daugiau negu 300 000 Eur.

Su parengta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2020 m. stebėsenos ataskaita galima susipažinti čia.

Taip pat jos galima užklausti Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės el. p. salcininkumiestovvg@gmail.com.

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.