Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią

Objekto pavadinimas: „Kaimo turizmo pastato, Jaunystės g. 25, Naujakiemio k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav., statybos projekto, projektinį pasiūlymą“.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Šalčininkų r. sav., Šalčininkų sen., Naujakiemio k., Jaunystės g. 25, žemės sklypo kad. Nr. 8507/0003:148.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama – Žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma – poilsio paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB ,,Šalčininkų architektūros ir dizaino studija“, Šalčininkų m., Vilniaus g. 30, PV. Stanislav Četyrkovski, el. p.: archistas4@gmail.com, tel. 8 68664590.

Statytojo (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.Š.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Su parengtais pasiūlymais galimą susipažinti iki 2021-02-22 UAB ,, Šalčininkų architektūros ir dizaino studija“, Šalčininkų m., Vilniaus g. 30, tel. 8 68664590, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2021-02-22, el. p. archistas4@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks 2021 m. vasario 22 d. 12.00 val. Šalčininkų m., Vilniaus g. 30

Karantino metų veiks elektroninė prieiga ZOOM.

ZOOM nuoroda: 

https:us4web.zoom.us//72536148796!pwo=bHUxdldWWhVQZNsMDI2RUZHNi80Zz11

PROJEKTAS