Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią

Objekto pavadinimas: „Hidrotechninio statinio ir inžinierinių tinklų adresu Šv. Jono Pauliaus II g. 15 , Šalčininkai (sklypo kad. Nr. 8542/0001:449) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, griovimo projektas“.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Šalčininkų r. sav., Šalčininkų m., Šv. Jono Pauliaus II g. 15, žemės sklypo kad. Nr. 8542/0001:449.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Nuotekų išvadai; skirstomieji tinklai; kiti inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Infes technologijos“, Verkių g. 34 B, LT-082221 Vilnius m., PV. Raimondas Dagelis, el. p.: raimondas.dagelis@infestechnologijos.lt, tel. 8 65551446.

Statytojo (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB ,,Vilniaus vandenys“, Vilnius, Spaudos g. 8 K.1, el. p. info@vv.lt, tel. Nr. 880010880

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Su parengtais pasiūlymais galimą susipažinti iki 2020-02-25 UAB ,, Infes technologijos“, Verkių g. 34 B, LT-082221 Vilnius m., tel. 8 65551446, darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. (pietūs 12.00 – 13.00 val,.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2020-02-25, el. p. raimondas.dagelis@infestechnologijos.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks 2020 m. vasario 25 d. 15.00 val.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda: shorturl.at/bluMU

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VIZUALIZACIJA 1

VIZUALIZACIJA 2