Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Želdiniai

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMUI BEI GENĖJIMUI

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo genėjimo darbams leidimus išduoda Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius.

Prašymus dėl medžių kirtimo, genėjimo prašome pateikti seniūnijai, kurioje yra jūsų nurodyti želdiniai arba užregistruoti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos dokumentų priėmimo langelyje arba atsiųsti el. p. langelis@salcininkai.lt 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Dianą Politovą tel.+37068809079, el.p. diana.politova@salcininkai.lt 

PRAŠYMO FORMA


IŠDUOTI LEIDIMAI  


TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos 2007-06-28 želdynų įstatymas Nr. X-1241

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-03-12 įsakymas Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“