easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Rinkliava

Rinkliava – tai Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka (susidedanti iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios) už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, galiojanti savivaldybės teritorijoje, ir kurią kiekvienas mokėtojas privalo sumokėti nustatyta tvarka.

Vietinė rinkliava - tai mokestis ne vien už atliekų išvežimą, bet ir už visos atliekų tvarkymo sistemos išlaikymą: už nelegalių sąvartynų, šiukšlynų sutvarkymą ir uždarymą, atliekų rūšiavimo skatinimą, mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių, Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių, kitos atliekų tvarkymo priežiūrą ir eksploataciją.

Rinkliavos dydžiai (kintamoji ir pastovioji dalys) nustatomi pagal tikslinę nekilnojamojo turto objektų naudojimo paskirtį, nustatytas komunalinių atliekų susikaupimo normas, apmokestinamuosius parametrus bei priskirtas kintamas ir pastovias būtinąsias sąnaudas. Remiantis nekilnojamo turto plotu ir paskirtimi t. y. gyvenamosios paskirties ir visų kitų paskirčių turto objektų išskyrus daugiabučius – pagal nekilnojamojo turto bendrą plotą, daugiabučiai – pagal gyventojų skaičių, sodo valdos – pagal valdos vienetą; garažų paskirties pastatai (garažų bendrijose) – pagal garažo vienetą bei dydžiais, nustatytais bei patvirtintais Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Rinkliava bus skaičiuojama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems turto objektus Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje. Rinkliavos pastoviąją dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai ar įgalioti asmenys, kintamąją dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo paslauga (t. y. nuo konteinerio ištuštinimo kiekio bei tūrio ( daugiabučiuose nuo gyventojo)) ir atliekų tvarkymo paslauga.

Gyventojai už mokamą Rinkliavą turės teisę naudotis regionine komunalinių atliekų tvarkymo sistema, bus aprūpinami konteineriais, turės galimybes naudotis atliekoms rūšiuoti skirtomis konteinerinėmis aikštelėmis bei aikštelėmis didelių gabaritų atliekoms.

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

SPRENDIMAS DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-609 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

Nr.

Nekilnojamojo turto objektų kategorija

Apmokestinamieji parametrai

Metiniai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą

Pastovus apmokestinamasis parametras

Kintamas apmokestinamasis parametras

Vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydis, Eur

Vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydis, Eur

1.

Gyvenamosios paskirties objektai

 

1.1

Daugiabučių namų gyvenamosios patalpos (butai) ir individualūs namai, kurie naudojasi bendrojo naudojimo konteineriais

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas vieno buto/namo bendrasis plotas 100 m2)

Gyventojas

13

24

1.2

Vieno ir dviejų butų individualūs namai, kurie naudojasi individualiais konteineriais

0,12 m3 talpos konteinerio ištuštinimas, kai konteineris ištuštinamas  12 kartų per metus

13

28

0,24 m3 talpos konteinerio ištuštinimas, kai konteineris ištuštinamas 12 kartų per metus

13

56

2.

Viešbučių paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 500 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

3.

Administracinės paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 400 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

4.

Prekybos paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 250 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

5.

Paslaugų paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 200 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

6.

Maitinimo paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 300 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

7.

Transporto paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 400 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

8.

Garažų paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje

Objektas (garažas)

Objektas (garažas)

8,3

30

9

Gamybos, pramonės paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 700 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

10.

Sandėliavimo paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 400 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

11.

Kultūros paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 500 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

12.

Mokslo paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 1800 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

13.

Gydymo paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 600 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

14.

Poilsio paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 100 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

15.

Sporto paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 800 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

16.

Religinės paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 250 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

17.

Specialiosios paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 300 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

18.

Sodų paskirties objektai (sodo sklypai su pastatais, kuriuose nėra nuolat gyvenama)

Objektas (sodų valda)

Objektas (sodų valda)

11

20

19.

Kiti objektai

       

19.1

Kitos (ūkio) paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 300 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

19.2

Kitos (žemės ūkio pastatui) paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 750 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

19.3

Kitos (šiltnamių) paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 2000 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

19.4

Kitos (fermų) paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 700 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

19.5

Kitos paskirties objektai

Bendrojo ploto 100 m2 (didžiausias apmokestinamas bendrasis plotas 100 m2)

konteinerio ištuštinimas*

23

**

easy to read