easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teisės aktai

 

Šalčininkų rajono savivaldybs tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-803 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-609 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T-712 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-609 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės  vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-609 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-495 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių parvirtinimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T-445 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-287 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano patvirtinimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1889 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemos patvirtinimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-1253 „Dėl Šalčininkų rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos patvirtinimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-1261 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-1060 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T-1060 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-1058 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-812 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-812 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T-1152 „Dėl veiklų Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. T-333 „Dėl atliekų priėmimo punktų išdėstymo sąrašo patvirtinimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. T-245 „Dėl viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos plėtros Šalčininkų rajone 2007 – 2008 m. veiksmų plano patvirtinimo“

easy to read