Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Susisiekimo komunikacijų statyba ir remontas, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims

 

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-896 patvirtintas Susisiekimo komunikacijų projektavimo, statybos, rekonstravimo ir remonto darbų, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, tvarkos aprašas, kuris apibrėžia darbų atlikimo tvarką Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje.

Aprašas reglamentuoja Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje (valstybinėje žemėje) esančių susisiekimo komunikacijų rekonstravimo, remonto ar naujų susisiekimo komunikacijų įrengimo tvarką, atvejus ir sąlygas, dalyvaujant fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims pastarųjų iniciatyva. Lėšos susisiekimo komunikacijų darbams atlikti bus skiriamos iš Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšų, tačiau apmokamų darbų vertė negali viršyti 50 proc. visos statybų darbų vertės. Darbų iniciatorius taip pat turi prisidėti ne mažiau kaip 50 proc.

Dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti susisiekimo komunikacijos objektų sąrašą pareiškėjai turi kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 101 kab., užpildyti nustatytos formos prašymą, nurodyti planuojamų atlikti darbų apimtis, objekto schemą, projektinius pasiūlymus ir/ar matmenis, skersinius kelio pjūvius. Pasirašiusi sutartį ir gavusi pareiškėjo paramos lėšas Savivaldybės administracija skelbs viešąjį konkursą dėl rangovo parinkimo darbams atlikti.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Komunalinio ūkio skyrių tel. (8 380) 20 211, 20 209