Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

VandentvarkaŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2018 - 2019 m. ATASKAITA
Patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. DĮV-439