Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

50 laimingų metų

Š. m. kovo 29 d. Jan ir Viktorija Bankovskiai, gyvenantys Anskonių kaime (Pabarės seniūnija), šventė auksinių jungtuvių jubiliejų. Šia proga sukaktuvininkus sveikino Pabarės seniūnas Tadeuš Minakovskij, socialinė darbuotoja Halina Dulko, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Regina Sokolovič.
Bankovskiai susituokė 1949 m. kovo 29 d. – Pabarės klebono palaiminta pora vestuves šventė antrą Velykų dieną. Ir dabar jie prisimena, kaip smagiai pasilinksmino, kaip į bažnyčią važiavo. O vestuvės buvo didelės ir linksmos.
Vienam kito toli ieškoti nereikėjo – abu kilę iš to paties kaimo. Nedidelis namas, kuriame iki šiol gyvena, pačių pasistatytas.
Visą gyvenimą abu dirbo nesudėję rankų ponia Viktorija laukininkystėje, jo vyras Jan - fermoje. Iki šiol jie laiko ūkį – vis nenori sėdėti be darbo. Sako – taip linksmiau.
Pora užaugino tris gražias dukteris - Mariją, Janiną ir Jadvygą, turi penkis anūkus ir vieną proanūkį. Patys gyvena dviese, o dukterys su šeimomis išsikėlė į Visaginą, Švenčionėlius ir Vilnių, tačiau dažnai tėvus aplanko.
- Auksinės vestuvės – nuostabus jubiliejus. Šia proga linkiu Jums ir visai Jūsų gražiai šeimai daug džiaugsmo, gražių akimirkų, sveikatos, santarvės ir supratimo. Lai Jūsų namai būna kupini laimės, - sakė Pabarės seniūnas Tadeuš Minakovskij. Nuoširdžių žodžių negailėjo ir Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Regina Sokolovič, linkėdama tvirtybės ir optimizmo.
Simboliškai, kaip ir prieš 50 metų, antrą Velykų dieną pora keliaus į Pabarės bažnyčią ir lauks klebono palaiminimo.
Inesa Suchocka