Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

„Aš vis dar mokausi“

„Aš vis dar mokausi“

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija — susitelkusi, bendradarbiaujanti ir geranoriška, nuolat besimokanti, skatinanti kiekvieno pažangą ir sėkmę. Tai ne tik gimnazijos vizija, bet ir realybė. Gimnazijos mokytojai nuolat tobulėja ir noriai dalijasi savo darbo patirtimi. 2022 m. gegužės 18 d. gimnazijoje įvyko mokytojų konferencija ,,Geriausios pamokos aukcionas“. Mokytojai dalijosi savo patirtimi apie netradicines mokymo ir mokymosi priemones mokymosi motyvacijai skatinti, tarpdalykinę integraciją, naudojamus skaitmeninius įrankius pamokos pradžiai, dėstymui, refleksijai ir kt.  Konferencijoje dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja R. Markevič bei Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos direktorė Gelena Juchnevič kartu su mokytojais. Ši gimnazija yra viena iš  30 šalies mokyklų, kurioje buvo analizuojama patirtis, apžvelgtas pasirengimas diegti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo turinį. Mokytojai konferencijos metu pasidalijo savo patirtimi, kaip sekasi ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas įgyvendinant Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų projektą (UTA).

Tęsdami kvalifikacijos tobulinimą š. m. birželio 3-4 dienomis mūsų gimnazijos bendruomenės nariai pagal projektą „Kokybės krepšelis“ lankėsi Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, kurioje dalyvavo „Patyriminio mokymosi organizavimo gerosios patirties“ stažuotėje. Progimnazijos administracijos atstovės supažindino su jų sėkmingai vykdomomis veiklomis: su kryptingai vykdomu teatriniu ugdymu, su novatoriško verslumo, neformalaus ugdymų ir projektinės veiklos ypatumais, jų rezultatais; pasidalijo patyriminio mokymosi organizavimo sėkmėmis. Susipažindami su progimnazijos ugdymo(si) erdvėmis mokymų dalyviai turėjo galimybę tiesiogiai pasikalbėti su mokytojais bei specialistais, išgirsti patarimų ir patys išbandyti ugdymui naudojamas interaktyvias bei kitas priemones.

 
 

Vienas iš svarbiausių besimokančios bendruomenės tikslų yra nuolatinis tobulėjimas bendradarbiaujant, todėl nuoširdžiai dėkojame Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos ir Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos administracijoms bei mokytojams už galimybę pasidalinti patirtimi, tikimės tolesnio bendradarbiavimo.