Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Bažnyčia – neatsiejama mūsų krašto dalis

Bažnyčia – neatsiejama mūsų krašto dalis

Šalčininkų rajone gilios krikščioniškos tradicijos. Kiekvieną sekmadienį rajono tikintieji traukia į mišias, tačiau Bažnyčia – tai ne tik viena valanda sekmadieniais, tai mūsų kultūros ir mentaliteto dalis, savęs tapatinimas su parapijos bendruomene, religinės šventės ir artimas ryšys su kunigu. Be to, Šalčininkų rajono bažnyčios ir cerkvės – tai kartu architektūros ir kultūros paveldo objektai, puošiantys mūsų gyvenvietes ir esantys mūsų kultūros dalimi.

Šalčininkų rajone veikia 13 katalikų bažnyčių – Šalčininkuose, Šalčininkėliuose, Dieveniškėse, Norviliškėse, Akmenynėje, Turgeliuose, Tabariškėse, Jašiūnuose, Rūdninkuose, Eišiškėse, Kalesninkuose, Butrimonyse ir Pabarėje, o taip pat Gojaus sentikių Šv. Mikalojaus stebukladario cerkvė, Šalčininkų stačiatikių Šv. Tichono parapija ir Mikniškių bendruomenės Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų Džiaugsmas“ cerkvė.

Šalčininkų rajono savivaldybė visada atsiliepia į religinių bendruomenių prašymus ir skiria finansavimą iš Religinių bendruomenių rėmimo programos. 2019 m. Šalčininkų rajono religinės bendruomenės gavo 23900 eurų finansinę Šalčininkų rajono savivaldybės paramą, 2020 m. – 13000 eurų, 2021 m. – 20000 eurų, 2022 m. – 31000 eurų. Gautas lėšas parapijos naudoja pagal poreikius: atnaujina maldos namų vidaus patalpas, remontuoja arba įrengia tvoras, stogus, varpines, tvarko bažnyčių lauko teritorijas, koplytėles, organizuoja renginius.

2019 – 2022 m. dėl Šalčininkų rajono savivaldybės paramos kreipėsi ir ją gavo:

  • Jašiūnų Šv. Onos parapija
  • Butrimonių Šv. Arkangelo Mykolo parapija
  • Pabarės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapija
  • Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapija
  • Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija
  • Gojaus sentikių religinė bendruomenė
  • Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro parapija
  • Šalčininkų stačiatikių Šv. Tichono parapija
  • Rūdninkų Švč. Trejybės parapija
  • Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapija

  
Butrimonių bažnyčia

 
Šalčininkų bažnyčia

 
Šalčininkų cerkvė

 
Kalesninkų bažnyčia

Pastaraisiais metais Šalčininkuose stačiatikių Šv. Tichono parapija stato naują cerkvę, prie kurios statybos prisidėjo ne tik parapijiečiai, stačiatikių vyskupija, bet ir Šalčininkų rajono savivaldybė. Metų pabaigoje klebonas Oleg Pristavko dalijosi žinia apie baigtus stogo įrengimo darbus ir 2023 m. planuojama įrengti kupolą.

Prieš keletą metų žiemą įgriuvo Kalesninkų bažnyčios stogas, Šalčininkų rajono savivaldybė viena pirmųjų atsiliepę į pagalbos šauksmą ir skyrė paramą remonto darbams atlikti. Be to, 2022 metai buvo svarbūs visiems Kalesninkų parapijos tikintiesiems, bažnyčia šventė konsekravimo šimtmetį. Šalčininkų rajono savivaldybė prisidėjo prie šia proga organizuojamo renginio.

Pasinaudojusi Šalčininkų rajono savivaldybės parama teritoriją tvarkė ir Butrimonių parapija. Maldos namų teritorijoje įrengti gėlynai, pasodinti medeliai. Rūdninkų parapija gavusi finansinę paramą bažnyčios ir klebonijos remonto darbams realizuoti. Šalčininkų tikintieji taip pat turėjo pastebėti, kad prie bažnyčios įrengta nauja trinkelių danga.

Dėkojame Šalčininkų rajono dvasininkams ne tik už rūpinimąsi dvasiniu parapijiečių gyvenimu ir sielovada, tačiau ir už tai, kad bažnyčiose ir cerkvėse yra jauku, kad mūsų rajono maldos namų durys visada atviros.