Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Ekonominė strategija „Šalčininkai“+ vis arčiau tikslo

Ekonominė strategija „Šalčininkai“+ vis arčiau tikslo

Pilotinis LR Vyriausybės įgyvendinamas projektas „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“ įgauna pagreitį. Kruopščiai ir atsakingai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir Vidaus reikalų ministerijos parengta strategija ir jos numatytos veiklos kryptys pradeda naują etapą - pasirašyta finansavimo sutartis. „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategija“ buvo patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu T-372 „ Dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos patvirtinimo“. Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros kartu su Šalčininkų rajono ir kaimyninėmis savivaldybėmis iniciatyva.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 7.511.148,91 Eur. Investuotos lėšos turės naudos visam Šalčininkų rajonui ir kaimynams – Vilniaus rajonui. Centrinės projektų valdymo agentūros ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos sutarties objektas - projektai, kurių įgyvendinimui skiriama 5.782.881,70 Eur (skiriamos ES, Valstybės biudžeto ir 7.5 proc. savivaldybės biudžeto lėšos).

Parengta strategija orientuota į darnaus judumo vystymą Šalčininkų rajone, gyvenimo kokybės gerinimą per viešųjų paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą, socialinės atskirties mažinimą. Strategijos įgyvendinimo metu  bus gerinamos sąlygos naujų investicijų pritraukimui savivaldybės teritorijoje, sudaromos palankios sąlygos funkcinės zonos gyventojų verslumo augimui bei skatinamas su turizmu susijusių paslaugų plėtra. Be to, parengtas dokumentas nukreiptas į verslo ir investicinės aplinkos gerinimą, užtikrinant komercinių zonų funkcinėse zonose modernizavimą, kuriant papildomus ar naujus traukos objektus, trūkstamos verslo aplinkos formavimą ir gyventojų verslumo ugdymą. Projekto tikslinė grupė - Šalčininkų rajono gyventojai ir investuotojai, ieškantys investavimo galimybių turistai.

Naujos finansinių galimybių strategijos „Šalčininkai+“ modelis tuo pačiu metu įgyvendinamas kartu su dar vienu pilotiniu projektu „Tauragė+“. Šie projektai atveria naujas regioninės politikos galimybes. Kartu su Vidaus reikalų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertais ir konsultantais atlikome didžiulį darbą, kuris užtikrins kryptingą ir darnų Šalčininkų rajono vystymąsi. Mūsų rajono vystymui turime panaudoti nuostabų vietovės identitetą formuojantį gamtinį karkasą, kultūros paveldą, urbanistinių struktūrų ir kraštovaizdžio elementus, atnaujinti ir modernizuoti miesto bei rajono kultūros infrastruktūrą,  viešąją verslo infrastruktūrą, - pasakė Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Donata Ašmankevičienė.