easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Išvažiuojamasis Vaiko gerovės komisijos posėdis

Išvažiuojamasis Vaiko gerovės komisijos posėdis

Š. m. lapkričio 23 d. Šalčininkų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija organizavo išvažiuojamajį posėdį Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus filiale.

Susitikime dalyvavo RPLC direktoriaus pavaduotoja dr. Aušra Širvinskienė, RPLC Vilniaus filialo direktorius Giedrius Likatavičius bei Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus vedėja Giedrė Misiūnienė.

Sveikindamas atvykusius Vaiko gerovės komisijos narius, Giedrius Likatavičius kalbėjo, kad tai jau ne pirmas organizuojamas susitikimas su Šalčininkų rajono atstovais.Direktorius pasidžiaugė, kad komisija skiria ypatingą dėmesį pagalbos teikimo būdų, žalingai vartojantiems ar priklausomybę turintiems  asmenims, paieškai.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė kalbėjo, jog pastaruoju metu žiniasklaidoje daugėjant informacijai apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą vaikų, paauglių tarpe, labai svarbu skleisti aktualią informaciją visuomenei, stiprinti vaikų tėvus, dirbančius specialistus papildomomis žiniomis apie galimas rizikas, pavojus bei pagalbos galimybes žalingai vartojantiems ir (ar) priklausomybę turintiems vaikams, paaugliams.

- Vaiko gerovės komisija tam skiria nemažą dėmesį bei organizuoja prevencines paskaitas tėvams, mokiniams (su toksikologijos gydytojais, psichologe-psichoterapeute). Dėl šios priežasties buvo inicijuotas ir šis išvažiuojamasis posėdis, tikslu aptarti pagalbos galimybes nepilnamečiams, - ankcentavo Jurgita Lapinskaitė-Tolstošejeva.

RPLC Vilniaus filialo direktorius supažindino atvykusius svečius su atstovaujamos įstaigos veikla, teikiamomis paslaugomis – ambulatorinėmis, stacionarinėmis. Taip pat pabrėžė, kad yra vartojimo intensyvumo įvairovė ir vaikai, paaugliai ne visada turi susiformavusią priklausomybę. Todėl svarbu laiku identifikuoti bei suteikti reikiamą pagalbą.

Giedrė Misiūnienė pažymėjo, kad RPLC paslaugos, teikiamos nepilnamečiams yra nemokamos ir teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės. Be to, tėvai, globėjai, įtarę, kad vaikas eksperimentuoja arba žalingai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, gali paskambinti arba atvykti pasikonsultuoti. Išsami informacija skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje.

 Vedėja taip pat kalbėjo apie centro teikiamas paslaugas vaikams iki 18 m. (psichoaktyviųjų medžiagų nustatymas greitaisiais narkotikų testais, vaikų-paauglių psichiatro konsultacijos, reabilitacija (trukmė 1-6 mėn.)), aptarė Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriuje teikiamas paslaugas bei akcentavo, kad reabilitacijos įdirbis turėtų būti tęsiamas šeimoje (globos institucijoje).

Po išsamių pranešimų RPLC atstovai atsakė į Vaiko gerovės komisijos narių keliamus klausimus.

Jurgita Lapinskaitė-Tolstošejeva dėkojo RPLC atstovams už susitikimui skirtą laiką bei dalijimąsi patirtimi, žiniomis su specialistais dirbančiais vaiko gerovės užtikrinimo srityje.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Jurgita Lapinskaitė-Tolstošejeva

easy to read