Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Įvyko Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Įvyko Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Š. m. birželio 22 d. įvykusiame Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 25 sprendimai, aktualūs Šalčininkų rajono bendruomenei. Politikai apsisprendė dėl teisės aktų priėmimo turto valdymo, investicijų, lėšų skyrimo, biudžeto, komunalinio ūkio, švietimo srityse.

TURTO VALDYMAS

Patvirtinę darbotvarkę politikai nagrinėjo turto valdymo tema parengtus sprendimų projektus ir vienbalsiai jiems pritarė. Vienas iš jų - patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategija, kurios tikslas - nustatyti pagrindines Šalčininkų rajono  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto valdymo kryptis, padėsiančias užtikrinti racionalų ir efektyvų Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymą.

BRANGS AUTOBUSŲ BILIETAI

Šalčininkų rajono savivaldybės vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutus aptarnaujantys vežėjai kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybę su prašymu padidinti keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus, nes padidėjo keleivių vežimo sąnaudos: pabrango kuras, transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, atsarginės dalys, teko kelti atlyginimus vairuotojams. Tarybos sprendimu pritarta teisės akto projektui, kuris numato, kad važiuodami maršrutu Vilnius - Šalčininkai arba Šalčininkai – Vilnius keleiviai mokės už kelionę 20 proc. brangiau. Nuo liepos 1 d. bilietas į Vilnių vietoje 3,40 Eur kainuos 4,40 Eur, minimali bilieto kaina – 0,50 Eur.

Tarybos sprendimu nustatyta, kad 65 metų ir vyresniems asmenims, važiuojantiems Šalčininkų rajono savivaldybės vietiniais (priemiestiniais) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, taikoma 50 proc. nuolaida. Su šia lengvata susijusias išlaidas savivaldybė kompensuos iš savo biudžeto lėšų.

 
 

PARAMA NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

Tarybos sprendimu penkioms nevyriausybinėms organizacijoms skirtas finansavimas iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto. Lėšos skirtos organizacijų pateiktoms projektų paraiškoms, kurios atitiko Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų keliamus reikalavimus:

  • Butrimonių bendruomenės centrui skirta 500,00 Eur pateiktam projektui „Tradicijų kaleidoskopas „Seniūnijos diena“ įgyvendinti (ne savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų nuosavam įnašui padengti).
  • Baltosios Vokės krašto bendruomenės centrui skirta 1054,00 Eur pateiktam projektui „Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro materialinės bazės sukūrimas“ įgyvendinti (ne savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų nuosavam įnašui padengti).
  • Pabarės bendruomenės centrui 697,80 Eur pateiktam projektui „Lauko treniruokliai – Pabarės bendruomenei“ įgyvendinti (ne savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų nuosavam įnašui padengti).
  • - Šalčininkų rajono Kalesninkų bendruomenės centrui skirta 400,00 Eur pateiktam projektui „2022 m. Joninės“ įgyvendinti (ne savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų nuosavam įnašui padengti).
  • Dieveniškių bendruomenės centrui skirta 873,00 Eur pateiktam projektui „Lauko treniruokliai – sveikesniam gyvenimui“ įgyvendinti (ne savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų nuosavam įnašui padengti).

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos bei Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymais Šalčininkų rajono savivaldybės taryba nustatė nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 2023 m., kuris sudarys 0,9 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto mokestis sudarys 3,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertė.

Apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas apibrėžiamas kaip nekilnojamasis turtas, kurio būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai ir kuris per viešojo administravimo subjekto, vykdančio statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas, ir kuris yra įtraukas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą.

SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ DARBO ORGANIZAVIMO GERINIMAS

Tarybos nariai pritarė sprendimų projektams ir leido UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ ir UAB „Eišišikių komunalinis ūkis“ už nuosavas lėšas įsigyti transporto priemones ir techniką.

Gavę leidimą UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ pirks du naujus autobusus ir tris priemiestinio tipo naudotus autobusus, o UAB „Eišišikių komunalinis ūkis“ – autokeltuvą.

 
 
 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS

Posėdžio metu Tarybos nariai pritarė sprendimų projektams dėl UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. Sprendimai priimti atsižvelgiant į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimą.

Vadovaujantis priimtais teisės aktais UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ klientai mokės už paslaugas 20 - 24 proc. brangiau .UAB „Vilniaus vandenys“ vartotojams paslaugos brangs 10 - 15 proc.

DAUGIABUČIŲ VALDYMAS

Šalčininkų rajono savivaldybė ruošiasi daugiabučių valdymo organizavimui, nes kiekvieno daugiabučio gyventojai atsakingi ne tik už savo butą, bet ir už bendrų jo patalpų naudojimą ir valdymą. Todėl svarbu priimti sprendimus dėl būsimų sklandžių daugiabučių valdymo formų ir galimybių.

Tarybos sprendimu patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų apskaičiavimo metodika ir Šalčininkų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalūs tarifai. Nustatyta, kad asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros paslaugas, nurodyti techninės priežiūros tarifai neviršytų patvirtintų maksimalių bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifų.

Kitu sprendimu patvirtintas Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas, reglamentuojantis daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimą, kai bendrojo naudojimo objektai administruojami pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį. Šiuo aprašu privalo vadovautis asmenys, pretenduojantys teikti Šalčininkų rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai.

ŠVIETIMAS

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, vykdydama Dainavos ir Čiužiakampio pagrindinių mokyklų, Dieveniškių lopšelio – darželio reorganizavimo procesą, priėmė tolimesnius sprendimus dėl reorganizuojamų švietimo įstaigų – tvirtinami Dieveniškių A. Mickevičiaus, Šalčininkų J. Sniadeckio ir Eišiškių gimnazijų nuostatai. Priimti teisės aktai suteikia naujas galimybes: Eišiškių gimnazija galės organizuoti mokymą nuotoliniu būdu, o Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija – mokymą nuotoliniu būdu ir ugdymosi šeimoje procesą.