Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

KVIEČIAME DALYVAUTI JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOJE

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pradeda vykdyti ,,Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa), kuria siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įgyti praktinių įgūdžių, įsidarbinti.

Programa skirta Šalčininkų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiam jaunimui nuo 16 iki 21 m. (toliau – jaunimas arba jaunas žmogus), besimokančiam pagal pagrindinio, vidurinio arba profesinio ugdymo programą (toliau – jaunimas arba jaunas žmogus). Programos vykdymo terminas – einamųjų metų liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviai:

  1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuris veiklą vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje;
  2. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, seniūnijos, savivaldybės įmonės ir įstaigos;
  3. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas, registruoti ir vykdantys veiklą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje;
  4. Lietuvos Respublikoje įsteigtos organizacijos ir įstaigos, kurios įregistruotos ir vykdo veiklą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje;
  5. Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas), kuri veiklą vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje;
  6. Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla (pagal individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą) ir veiklą vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.

Registracija:

Jaunas žmogus, susiradęs būsimą darbdavį, ar darbdavys, suradęs įsidarbinti norintį jauną (-us) žmogų (žmones) ir su juo (jais) suderinęs dalyvavimą Programoje, turi iki š. m. birželio 29 d. 12:00 val. Šalčininkų rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjai Donatai Ašmankevičienei el. paštu: donata.asmankeviciene@salcininkai.lt atsiųsti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą registracijos formą. Įdarbinamas jaunas asmuo norintis dalyvauti Programoje, pateikia Savivaldybei el. paštu: donata.asmankeviciene@salcininkai.lt– užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Su atrinktais dalyviais, darbdaviais ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales sutartis.

Informaciją ir konsultacijas teikiantis asmuo:

Donata Ašmankevičienė, Šalčininkų rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, tel. 838030163, el. p. donata.asmankeviciene @salcininkai.lt.

Konsultacijos teikiamos iki š. m. birželio 29 d. imtinai, darbo dienomis darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.).

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (jaunam žmogui)

REGISTRACIJOS FORMA

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA