Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Jaunųjų pianistų sėkmingas pasirodymas IV tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos festivalyje-konkurse, skirtame Friderikui Šopenui

Kovo12-14 dienomis Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, bendradarbiaudama su Lenkų institutu Vilniuje, organizavo jau IV tarptautinį lenkų fortepijoninės muzikos festivalį - konkursą, skirtą F. Šopenui. Jame dalyvavo Lietuvos ir užsienio (Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Vokietijos, Gruzijos) jaunieji pianistai,besimokantys skambinti fortepijonu muzikos ir meno mokyklose, gimnazijose, studijuojantys fortepijono specialybę aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose.
Konkurso dalyvius vertino prof. Veronika Vitaitė (pirmininkė, Lietuva), Gabriele Kőnig (Vokietija), Natalja Lauenštein (Rusija), prof. Mirosława Pruska (Lenkija), Nana Sutidze (Gruzija). Festivalio veritinimo komisija – prof. Kęstutis Grybauskas (pirmininkas, Lietuva), Vilija Geležiūtė (Lietuva), Janusz Ostrowski (Lenkija), prof. Krystyna Wachowska (Lenkija).
Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklai festivalyje - konkurse atstovavo fortepijono specialybės 5 kl. mokinys David Petrosian (mokyt. Jelena Staniulienė) ir 6 kl. mokinė Inga Žilinskaja (mokyt. Vida Ivanovskaja).
Visi festivalio-konkurso dalyviai buvo apdovanoti svečių atminimo dovanėlėmis ir padėkos raštais, o David Petrosian buvo apdovanotas diplomu už geriausią lietuvių kompozitiriaus kūrinio atlikimą.
Kovo 14 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje vyko laureatų ir diplomantų apdovanojimas ir iškilmingas koncertas. Dalyvavimas tarptautiniame konkurse - festivalyje suteikė jauniesiems muzikantams daug džiaugsmo, norą siekti didesnių aukštumų ir dar daugiau patirties.

Fortepijono skyriaus mokytojos Jelena Staniulienė, Vida Ivanovskaja