Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Lietuvos lenkų sąjungos jubiliejus

Š. m. balandžio 18 d. Lietuvos lenkų sąjungos (LLS) Šalčininkų skyrius šventė 20 – ies metų veiklos jubiliejų. Šia proga iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias už sąjungos narius aukojo kunigai Vitold Zuzo, Marek Gladki, Zdzislav Bochniak.
Jubiliejinis renginys įvyko Šalčininkų kultūros centre. Į šventę atvyko delegacijos iš visų rajoninių sąjungos būrelių, o taip pat garbės svečiai: JE Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Januš Skolimovski, LR Seimo narys, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas, kandidatas į LR Prezidentus Valdemar Tomaševski, LR Seimo narys, LLS pirmininkas Michal Mackevič, Šalčininkų rajono meras Leonard Talmont, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Boleslav Daškevič, delegacijos iš Lenkijos – Varšuvos, Baltstogės, Lomžos, Kazmiežo. Lenkijos Respublikos Prezidento Lecho Kačinskio sveikinimo laišką 20 – ojo jubiliejaus proga perskaitė Lenkijos Respublikos Premjero patarėjas Michal Dvorčak.
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Lenkų sąjungos Šalčininkų skyriaus pirmininkas Zdzislav Palevič.
- Mes, Vilniaus krašto žemės gyventojai, turime visada atminti vieną svarbią tiesą, kad būti lenku reiškia ne tik priklausyti šiai tautai, bet būti lenku – tai didžiulis iššūkis. Šiandien lenkiškumas Lietuvoje yra labiausiai paplitęs iš visų Sovietų Sąjungos šalių. Bet tai mūsų tėvų, senelių ir kiekvieno iš mūsų nuopelnas, - kalbėjo pirmininkas Zdzislav Palevič.
Renginio metu apie 200 asmenų buvo apdovanoti diplomais ir medaliais už nuopelnus lenkiškumo sklaidai Lietuvoje.
Susirinkusiems koncertavo meno ansambliais „Solčanie“, „Solčanka“, „Znad Merečanki“. Svečiai turėjo progą pamatyti LLS Šalčininkų skyriaus pristatymą, kuriame atsispindėjo jo veikla, istorija.
Jubiliejines iškilmes vainikavo žinomo atlikėjo, kompozitoriaus ir dainų apie Šalčininkus autoriaus Janušo Liaskovskio koncertas.


Irena Kolosovska