Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Meno parodos ir vaizdo klipų konkursai „Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus“

Meno parodos ir vaizdo klipų konkursai „Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus“

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija bendradarbiaudama su Moterų informacijos centru, organizavo meno parodos ir vaizdo klipų konkursus „Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus“. Pažymima, kad organizuojamais konkursais siekiama kelti visuomenės nepakantumą smurtui bei suteikti galimybę jaunuoliams išreikšti savo nuomonę, mintis, požiūrį smurto prieš moteris tematika.

Konkurso uždaviniai:

  1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą atsakingai išreiškiant savo nuomonę;
  2. Puoselėti jaunuolių meninę saviraišką ir kūrybiškumą;
  3. Sukurti menines priemones smurto prieš moteris atpažinimui.

Š. m. birželio 30 d. Savivaldybės darbų vertinimo komisija kiekvienoje grupėje (jaunuoliai nuo 16-20 m.; menininkai; aktyvistai) atrinks po vieną geriausią darbą (piešinį) ir vieną  vieną vaizdo klipą.

Nugalėtojams bus įteiktos padėkos bei atminimo dovanos, o jų  darbai bus eksponuojami mobilioje parodoje š. m. rugsėjo – lapkričio mėn. septyniose Lietuvos savivaldybėse (Švenčionių, Trakų, Širvintų, Elektrėnų, Vilniaus rajono, Šalčininkų rajono, Vilniaus miesto) bei baigiamojoje konferencijoje LR Seime (š. m. gruodžio mėn.).

Dėkojame jaunimui už aktyvų įsitraukimą, kūrybiškumą ir pilietiškumą siekiant mažinti smurto apraiškas!

Kviečiame susipažinti su pateiktais darbais: 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Jurgita Lapinskaitė-Tolstošejeva