Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Porcelianinis ansamblio „Eišiščanie“ jubiliejus

Stebint Eišiškių pramogų centro salės žiūrovams dainų ir šokių ansamblis „Eišišanie“ šventė 20 – ies metų kūrybinės veiklos jubiliejų.
- Eišiškiečių yra ir salėje, ir scenoje. Eišiškiečiai – tai Eišiškių gyventojai. Šiame mieste turbūt nėra tokių žmonių, kurie nebūtų susiję su šiuo ansambliu, - pasakė Šalčininkų rajono meras Leonard Talmont, sveikindamas ansamblį su gražiu jubiliejumi. Ir buvo teisus, nes paprašius salėje atsikelti buvusių ansamblio narių, pasirodė, kad dainuoti ir šokti Eišiškėse mėgsta ir sugeba.
Koncerto metu savo sugebėjimus parodė kelios ansamblio narių kartos. Pirmieji šokėjai, koncertavę prieš 10 – 20 metų, ilgai ruošėsi koncertui, tačiau jų pasirodymas sukėlė salėje publikos aplodismentus. Gausiais plojimai buvo apdovanota ir ansamblio vadovė Lilija Savko ir jos trys dukterys – Marta, Ilona, Aneta. Savo pasirodymo taip pat laukė Voitech Savko – šios ketvertuko vyras ir tėvas, ansamblio šokių grupės vadovas.
Jau nieko nestebina, kad scenoje pasirodo šeimos. Ansamblio senbuviai – Piotr ir Lucija Vencevičiai, Leokadija ir Ryšard Andruškevičiai, Ana ir Henryk Fedorovičiai. Savo vietą ansamblio „Eišiščanie“ istorijoje turi ir Teresa ir Miron Beržanskai, Ala ir Donatas Zujevičiai, Ana ir Viktor Jasvilai, kurie pasirodė kartu su 10 – mečiu sūnumi Olgerdu.
Daug metų darbui ansamblyje skyrė František Daškevič – kapelos vadovas, Vladislav Galin, Irena Lukaševič, Halina Antropik, Danuta Sokolovska, Teresa Žuk, Antonina Bitijeva, Svetlana Bartos, Marija Matuizo, Jadvyga Chveduk, Jelena Korkut. Ovacijomis buvo apdovanota ansamblio steigėja ir ilgametė vadovė Zofija Venckevič.
Ansamblis „Eišiščanie“ labai kūrybiškai ir meniškai pristato lenkų liaudies folklorą, bet palieka jo autentiškumą. Ansamblio repertuaro įvairių regionų dainos ir šokiai – sukomponuoti į siuitas, o taip pat liaudies šokius – tai pagrindinė šokėjų programa, kurianti gyvą ir spalvingą reginį.
Pasveikinti ansamblį su gražiu jubiliejumi atvyko svečiai: LR Seimo narys, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas, kandidatas į LR Prezidentus Valdemar Tomaševski, Šalčininkų rajono meras Leonard Talmont, mero pavaduotojas, Lietuvos lenkų sąjungos Šalčininkų skyriaus pirmininkas Zdzislav Palevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Boleslav Daškevič, kunigai – Jan Matusevič, Anatol Markovski, Juzef Aškelovič, Šymon Viklo, Šalčininkų kultūros centro direktorės pavaduotoja Valentina Venckevič. Taip pat atvyko delegacijos iš Lenkijos: iš Kazmiežo – kartu su viršaičiu Veslavu Vladarčaku, iš Vschovos – su burmistru Kšyštofu Grabka, iš Volštyno – su seniūnu Ryšardu Kurpu, fondo „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Varmijos Lidzbarko kultūros namų, Elko ir Kazmiežo Vilniaus krašto ir Vilniaus mylėtojų draugijos atstovai, kiti svečiai.
Koncerto pabaigoje visa salė kartu su ansamblio dalyviais sudainavo Henriko Fedorovičiaus dainą „Eišiškiečiai“.
Irena Kolosovska