Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Posėdžiavo Šalčininkų rajono savivaldybės taryba

Posėdžiavo Šalčininkų rajono savivaldybės taryba

Š. m. balandžio 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės Tarybos posėdis įvyko nuotoliniu būdu. Rajono politikai priėmė 26 sprendimus turto valdymo, biudžeto, kultūros, turizmo, švietimo, investicijų ir strateginio planavimo, komunalinio ūkio ir kitais klausimais. Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai. Sprendimų svarstymas ir priėmimas vyko pagal posėdžio pradžioje patvirtintą darbotvarkę.

Patvirtintos įmonių ir įstaigų veiklos ataskaitos

Politikai patvirtino Savivaldybės įmonių veiklos ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius už 2020 metus. Pastebėtina, kad praėjusiais metais visos savivaldybės įmonės dirbo pelningai. UAB „Tvarkyba“ pelnas sudaro 1122,00 Eur, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“- 5039,00 Eur, UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“- 3520,00 Eur, UAB „Šalčininkų autobusų parkas“- 162 Eur.

Taip pat patvirtintos Šalčininkų ligoninės, Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros ir Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centrų ataskaitos.

Atleidimas nuo nuomos mokesčio

Tarybos sprendimu priimtas sprendimas  nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio mokėjimo atleistas nuomininkas - UAB „Valčiūnai“. Įmonė negali vykdyti nuomos sutartyje numatytos veiklos nuomojamose patalpose dėl šalyje paskelbto karantino

  

Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro steigimas

Šalčininkų rajono politikai priėmė sprendimą dėl Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro steigimo. Sprendimo tikslas - stiprinti Šalčininkų rajono ekonominę, sociokultūrinę, rekreacinę gerovę per turizmo, kultūros, švietimo, jaunimo užimtumo ir panašių renginių ar veiklų įgyvendinimą, organizuojant edukacijas, aktyvaus laiko praleidimo ir vietos rinkodaros veiklas, suteikiant galimybę turistams prasmingai praleisti laisvalaikį, domėtis istoriniu kultūriniu paveldu. Patvirtinti Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro nuostatai. Turizmo ir jaunimo centras veiks Vilkiškių dvare.

Švietimas

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba patvirtino rajono ikimokyklinių įstaigų atostogų grafiką ateinančią vasarą.

 1. Baltosios Vokės lopšelis-darželis nuo 2021-07-01 iki 2021-07-31
 2. Butrimonių lopšelis-darželis nuo 2021-07-01 iki 2021-08-31
 3. Dieveniškių lopšelis-darželis nuo 2021-07-01 iki 2021-08-31
 4. Eišiškių lopšelis-darželis „ Žiburėlis“ nuo 2021-06-28 iki 2021-07-30
 5. Jančiūnų UDC (IU grupė) nuo 2021-07-01 iki 2021-08-31
 6. Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“ nuo 2021-06-28 iki 2021-07-30
 7. Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ nuo 2021-06-21 iki 2021-07-23
 8. Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“ nuo 2021-07-01 iki 2021-08-06
 9. Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“ nuo 2021-07-01 iki 2021-08-06
 10. Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius nuo 2021-06-21 iki 2021-08-31
 11. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos Poškonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius nuo 2021-07-01 iki 2021-08-31

Atsižvelgdami į Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, politikai taip pat patvirtino Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose 28 ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupes (316 vaikų) ir 224 klasių komplektus (3001 vaikų) 2021-2022 mokslo metais.

Patvirtintas mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl Covid-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašas. Aprašo paskirtis -nustatyti lėšų, skirtų mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, konsultacijoms, organizuojamoms kontaktiniu būdu arba nuotoliniu būdu, kai taikomas sinchroninis (vykstantis nustatytu laiku vaizdo konferencijoje) ugdymas, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už lėšų naudojimą tvarką 2021 metais.