Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2020 m. stebėsenos ataskaita

Pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2020 m. stebėsenos ataskaita

Š. m. rugpjūčio 26 d. Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė pakvietė Šalčininkų miesto gyventojus, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus į Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrą, siekdama pristatyti visuomenei Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2020 m. stebėsenos ataskaitą.

- Dėkoju šiandien atvykusiems Šalčininkų miesto gyventojams, bendruomenės nariams ir projektų vykdytojams. Dėl šalyje galiojančių epidemiologinių sąlygų „gyvą“ ataskaitos pristatymą teko nukelti vėlesniam terminui. Nepaisant to, su ataskaita dar nuo pavasario buvo galima susipažinti Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainėje, informacija apie ją taip pat buvo talpinama vietiniame laikraštyje. Šiandien pasidžiaukime galimybe susitikti, apibendrinti nuveiktus darbus ir pasidalinti projektų įgyvendinimo patirtimi, – sveikinimo metu kalbėjo Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės pirmininkas Gžegož Jurgo.

Pristatymo metu susirinkusiems visuomenės dalyviams buvo priminta apie Šalčininkų miesto VVG tikslus, organizacinę struktūrą, pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga 2020 metais, pasiekti rodikliai. Projektų vykdytojai pasidalino savo patirtimi projektų realizavime bei pristatė susirinkusiems projektus, kuriuose dalyvauti yra kviečiami Šalčininkų miesto gyventojai.

2020 m. pavasarį Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė skelbė vieną kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal šešis strategijoje numatytus veiksmus, pagal kuriuos buvo atrinkti šeši projektiniai pasiūlymai. Bendrai pateikti 9 projektiniai pasiūlymai, iš kurių vienas buvo atmestas, du buvo įtraukti į rezervinį sąrašą. Atrinktiems projektams suplanuota skirti paramos lėšų suma – 166 420,96 Eur. 2020 metais buvo organizuoti vieneri mokymai potencialiems projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Dėl šalyje paskelbtos epidemiologinės situacijos, mokymai vyko nuotoliniu būdu.

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.