Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2021 m. stebėsenos ataskaita

Pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2021 m. stebėsenos ataskaita

Š. m. balandžio 28 d. Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė pakvietė Šalčininkų miesto gyventojus, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, projektų vykdytojus į Šalčininkų seniūnijos salę siekdama pristatyti visuomenei Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2021 m. stebėsenos ataskaitą.

- Dėkoju šiandien atvykusiems Šalčininkų miesto bendruomenės nariams, projektų vykdytojams ir visiems besidomintiems Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažanga. Pirmą kartą stebėsenos ataskaitą visuomenei betarpiškai pristatome pavasarį, t. y. tuo metu, kuris buvo planuotas strategijos įgyvendinimo pradžioje, kadangi ankstesniais metais panašius pristatymus dėl nepalankios epidemiologinės situacijos tekdavo atidėti vasarai ar net rudens pradžiai.

Apibendrindami ataskaitos rezultatus galime pasidžiaugti, kad 2021 metais visiškai buvo užbaigti penki iš šešiolikos įgyvendinamų projektų, dar kelių projektų veiklos buvo įgyvendintos ir šiais metais beliko pateikti galutines jų įgyvendinimo ataskaitas. Einamieji metai yra paskutiniai metai projektų veikloms užbaigti, tačiau mintimis esame ties naujos Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos ruošimu, kurios rengime pakviesime dalyvauti tiek čia susirinkusius, tiek visus kitus Šalčininkų miesto bendruomenės atstovus. Šiandien kviečiu susipažinti su jau pasiektais strategijos rodikliais bei pasidalinti įgyta projektų įgyvendinimo patirtimi, – susirinkusius pasveikino Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės pirmininkas Gžegož Jurgo.

Pristatymo metu susirinkusiems visuomenės dalyviams buvo priminta apie Šalčininkų miesto VVG tikslus, organizacinę struktūrą, pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga 2021 metais, pasiekti rodikliai. Projektų vykdytojai pasidalino savo patirtimi projektų realizavime bei pristatė susirinkusiems projektus, kuriuose dalyvauti yra kviečiami Šalčininkų miesto gyventojai.

 

2019 – 2020 metų skelbtų kvietimų metu buvo atrinkta 16 projektinių pasiūlymų, kurie buvo finansuojami Europos socialinio fondo agentūros. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 16 projektų įgyvendinimui skirta 305 999,29 Eur paramos lėšų. Bendra projektų vertė siekia 340 077,94 Eur.

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.