easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2022 m. stebėsenos ataskaita

Pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2022 m. stebėsenos ataskaita

Š. m. kovo 21 d. Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė pakvietė Šalčininkų miesto gyventojus, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, projektų vykdytojus į Šalčininkų seniūnijos salę, siekdama pristatyti visuomenei Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos už 2022 m. stebėsenos ataskaitą.

– Ši ataskaita nuo ankstesnių skiriasi tuo, kad ją pristatome pasibaigus visų šešiolikos projektų veikloms, iš kurių keturiolikos projektų iki 2022 metų pabaigos buvo patvirtintos galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos. Norime pasidžiaugti projektų vykdytojų atliktu darbu ir pristatyti pasiektus rezultatus, – pradėdamas pristatymą kalbėjo Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės pirmininkas Gžegož Jurgo.

 

 Pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos už 2022 m. stebėsenos ataskaita Pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos už 2022 m. stebėsenos ataskaita

Pristatymo metu susirinkusiems buvo priminta apie Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės tikslus, organizacinę struktūrą, pristatyta Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga 2022 metais, pasiekti rodikliai. Projektų vykdytojai pasidalino savo patirtimi projektų realizavime, pasidalino įspūdžiais ir projektų metu įamžintomis nuotraukomis.

2019 – 2020 metų skelbtų kvietimų metu buvo atrinkta 16 projektinių pasiūlymų, kurie buvo finansuojami Europos socialinio fondo agentūros lėšomis. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 16 projektų įgyvendinimui skirta 270 580,04 Eur paramos lėšų. Bendra projektų vertė siekia 301 488,88 Eur.

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.

                                                                                                          

easy to read