Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajono savivaldybės partnerių susitikimas

Šalčininkų rajono savivaldybės partnerių susitikimas

„Patriotizmo reikia mokytis „Kresuose“ – teigia į Šalčininkuose vykusią Derliaus šventę atvykę tautiečiai. To mokytis atvažiavo 29 delegacijos iš su Šalčininkų rajono savivaldybe bendradarbiaujančių Lenkijos seniūnijų, institucijų ir organizacijų, taip pat dalyvavo svečiai iš Vokietijos ir Italijos.

Rugsėjo 18 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje meras Zdzislav Palevič susitiko su delegacijų vadovais ir dėkojo jiems už bendradarbiavimą, pagalbą ir paramą.

- Šalčininkų rajonas skiriasi nuo kitų Lietuvos regionų tuo, kad čia 78 proc. gyventojų sudaro lenkų tautybės žmonės. Dėl to turime papildomų kalbos, kultūros ir bendruomeninių užduočių. Tačiau kartu esame lojalūs Lietuvos piliečiai. Esame dėkingi mūsų šaliai už lenkų švietimo įstaigų, meno kolektyvų, įvairių organizacijų funkcionavimą. Tačiau tai nenukrito iš dangaus. Visų pirma už tai esame dėkingi šio krašto žmonėms, kurie sunkiais laikais puoselėjo lenkiškumą. Mums svarbus bendradarbiavimas su Jumis – mums rūpi vaikų ir jaunimo, meno kolektyvų, savivaldos delegacijų mainai. Nuoširdžiai dėkoju visiems ilgus metus organizuojantiems šias veiklas, tikiuosi, kad jų gretas papildys nauji partneriai, šiuo metu esantys salėje,- sakė Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič.

 
 
 
 

Susitikime dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius ir Lenkijos Respublikos Seimo narys Tomasz Rzymkowski patikino, kad Lenkijos Vyriausybė derybose su Lietuvos kolegomis dės visas pastangas, kad išspręstų pastaruoju metu iškilusias švietimo problemas. Jis taip pat kreipėsi į lenkų savivaldos atstovus ragindamas juos aktyviau dalyvauti programoje „Pažink Lenkiją“, orientuotoje į už Lenkijos ribų veikiančias švietimo įstaigas.

- Turime imtis visų priemonių, kad lenkų mokyklos ne tik veiktų, bet ir išsikelti užduotį, kad mokiniai galėtų aplankyti įvairias Lenkijos vietas, - kalbėjo T. Rzymkowski.

Dėkodamas Lenkijos partneriams už ligšiolinį bendradarbiavimą rajono meras įteikė apdovanojimus Lenkijos Respublikos Senatui, Lenkijos Respublikos Seimui, televizija „Telewizja Polska“ (past. nedalyvavusiems susitikime apdovanojimai išsiųsti paštu), Kujavijos – Pamario vaivadijos administracijai, Poczesna seniūnijai, Lenkų vertybių fondui. Padėkos raštus atsiėmė Vakarų Varšuvos rajono, fondo „Wspólnota Polska” Ložos ir Kujavijos – Pamario, draugijos „Odra – Niemen“, Suvalkų ir Grajevo seniūnijų atstovai.

Susitikimo metu Lenkų mokytojų sąjungos pirmininkas Sławomir Broniarz įteikė apdovanojimą už lenkų kultūros puoselėjimą ansamblių „Solčanie“ ir „Solčanka“ vadovei Elvyrai Učkuronis.

 
 

Po Derliaus šventės Šalčininkų rajono savivaldybės partnerių atsirado daugiau. Susitikimo metu meras Zdzislav Palevič pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kališo miesto savivaldybe, kurią iš savo pusės jau buvo pasirašęs Kališo miesto Prezidentas Krystian Kinastowski.