Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

SKELBIAME LIETUVOS TŪKSTANTMETĮ

Šalčininkų lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“ šiuo metu jaučiamas ypatingas pagyvėjimas. Ir ne tik todėl, kad po žiemos atbundanti gamta kasdien pradžiugina mus maloniomis žinutėmis apie pamiškėj pražydusią pirmąją žibutę, išsprogusią karklo šakelę ar į gimtinę sugrįžusį ir garsiai pragydusį vyturėlį. Iš dangaus meiliai besišypsanti saulutė ir švelnus vėjelio dvelksmas skelbia pavasario atėjimą. O tai reiškia, kad pats laikas kibti į pasiruošimo darbus, skirtus Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Mes, kartu su visa Lietuva ir pasauliu, vienu balsu garsiai skelbiame: Lietuvai jau tūkstantis metų !
Vaikų širdelėse Lietuvą „auginam“ kaip sėklelę, rūpinantis ir globojant, kad ji augtų ir tvirtėtų, taptų be galo artima, palaiminta ir mylima. Lietuvos didumas ir stiprybė auga, atskleidžiant nueitą lietuvių tautos kelią, parodant, kaip ir už ką mylėti Tėvynę.
Siekdami savo mažuosius ugdytinius vesti Lietuvos pažinimo keliu bei stengdamiesi kuo prasmingiau ir įsimintiniau paminėti ypatingą Lietuvos sukaktį, sukūrėmė projektą „Lietuvai motulei“.
Projekto metu brandinsime vaikų norą pažinti Lietuvos istoriją, vyresniesiems surengsime išvykas po įdomias ir reikšmingas miesto vietoves. Vaikai susitiks su talentingais ir iškiliais mūsų rajono žmonėmis. Gegužės mėnesį visos darželio grupės, atsižvelgiant į jų amžiaus ypatumus, galimybes, interesus, gvildens temą „Pažinkime Lietuvą“. Vaikai, klausydamiesi lietuvių liaudies pasakų, padavimų, legendų, mitų, mokydamiesi žaisti smagius tradicinius žaidimus bei dainuoti populiarias ir ypač tautos pamėgtas dainas, ugdysis pažintinius, meninius, socialinius gebėjimus.
Darželyje veiksianti kūrybinė vaikų darbelių parodėlė „Mieli tėviškės vaizdai“ papuoš ir suteiks aplinkai šventinės nuotaikos, džiugins tėvelių bei stebins netikėtai į darželį užklydusių svečių akį.
Projektą vainikuos šventinis koncertas, skirtas šiai gražiai ir garbingai sukakčiai – Lietuvos tūkstantmečiui. Koncertinę programėlę, vadovaujant meninio ugdymo mokytojos, talkinant auklėtojoms, rengia priešmokyklinukai ir vyresniųjų grupių ugdytiniai.
Projektą parėmė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, skyręs 700 litų tautinių drabužių įsigijimui. Mūsų darželiui, kuriam iki šiol tautinius drabužius tekdavo skolintis, tai rimta parama, reali finansinė pagalba. Šiandien mes galime pasigirti gražiais tautinias apdarais, pasidžiaugti, kad kuriant drabužių eskizus dalyvavo visa darželio bendruomenė, ypač aktyviai idėjas siūlė darželio darbuotojai. Kuriant kostiumus teko pavartyti ne vieną žinyną, panaršyti internete, ieškant rūpimos bei vertingos informacijos. Siekėmė ne tik drabužių autentiškumo, bet taip pat ir jų patrauklumo, žaismingumo. Beliko nunerti mergaitėms kepurėles, liaudiškai tariant „čepčikus“, pasirenkant darželio pavadinimą simbolizuojančių paukštelių motyvų raštą. Vėliau imsimės liemenių ir prijuostėlių dekoravimo, papildydami įdomiomis detalėmis, savitais puošybos elementais. Trokštame ir viliamės, kad su didžia meile ir širdies šiluma kurti tautiniai kostiumai padės mūsų mažyliams – užtikrins jiems sėkmę įvairiuose renginiuose: koncertuose, konkursuose, šventėse.
Mūsų darželiui, kuriame krykštauja 183 vaikai, projekto įgyvendinimas yra aktualus ir reikšmingas. Svarbus tuo, kad padeda vaikui patirti gėrio ir grožio, tautos kultūros vertybių užuomazgas, atsirasti pirmiesiems pilietinės savimonės, patriotizmo daigeliams. Tai galimybė ankstyvojoje vaikystėje, praskleidus lietuvių etninės kultūros erdves ir protėvių gyvenimo išmintis, išmokyti mažylius to, ką paveldėjome geriausio. Liaudies kūryba tiesia kelius į tautos kultūrines tradicijas, žadina pasididžiavimą ir meilę gimtajai šaliai, taip padedama kaupti jėgas, reikalingas ateities darbams.
Tikimės, kad susitelkę kaip viena didelė bendruomenė ir džiugiai nusiteikę, deramai paminėsime Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejų.


Šalčininkų lopšelio – darželio „Vyturėlis“
direktorės pavaduotoja ugdymui
Rima Stankevičiūtė