Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Zavišonių valykla: visų bendra sėkmė

Zavišonių valykla: visų bendra sėkmė

Nuo praėjusių metų rudens Zavišonių gyventojų nuotekos keliauja į naujus nuotekų valymo įrenginius. Šiandien įgyvendinto projekto rezultato – naujos nuotekų valyklos - atvyko apžiūrėti Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič, domėjęsis jos darbo apimtimis ir aptarnavimu.

Kartu su juo atvyko savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gžegož Jurgo, Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Romuald Monkevič, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Donata Ašmankevičienė, Šalčininkų seniūnijos seniūnas Miroslav Neverkevič, MB „Statybų biuras” techninės priežiūros vadovas Aidas Sušinskas, Zavišonių lopšelio - darželio „Varpelis“ direktorė Irina Davlidovič ir bendruomenės narė Žana Staniševskienė.

Susirinkusius pasveikinęs Šalčininkų seniūnijos seniūnas Miroslav Neverkevič priminė, kad nauji Zavišonių nuotekų valymo įrenginiai veikia nuo rudens, o šiandien yra proga perkirpti atidarymo juostelę.

Šalčininkų rajono mero Zdzislavo Palevičiaus teigimu, per kelerius metus pastatyti rajone keturias nuotekų valyklas – didžiulė atsakomybė ir sėkmė, nes reikalauja didelio finansinio savivaldybės indėlio.

- Dabar esame vietoje, kuri reikalinga visiems. Norime parodyti, kad turime svarbų objektą, kuris yra visų bendra sėkmė. Dėkoju visiems, prisidėjusiems prie šio projekto realizavimo, darbas atliktas gerai, tegul mūsų darbo rezultatu naudojasi vietos gyventojai, - pasakė meras Zdzislav Palevič.

 
 

UAB „Tvarkyba“ direktoriaus Aleksandro Kasparovičiaus teigimu, Zavišonių nuotekų valymo įrenginiai statyti 1980 m. Pastaruoju metu buvo nemažai rūpesčių dėl jų funkcionavimo, tačiau Šalčininkų rajono savivaldybės įgyvendinamų vandentvarkos projektų dėka gavus finansavimą Baltosios Vokės ir Jašiūnų nuotekų valymo įrenginių statybai, vykdant viešųjų pirkimų procedūras pavyko sutaupyti lėšų ir panaudoti jas dar dviejų valyklų atnaujinimui Dieveniškėse ir Zavišonyse. Konstruktyvių sprendimų ir nuoseklių darbų rezultatas - moderni ir saugi nuotekų valykla, užtikrinanti efektyvų nuotekų valymą, gyventojų komfortą ir mažinanti aplinkos taršą. Naujų nuotekų valymo įrenginių našumas yra 60 kub. m per parą.

Nauji nuotekų valymo įrenginiai tenkins apie 500 gyventojų poreikius, be to, projektas aktualus Zavišonių lopšeliui-darželiui ir pramoninei zonai. Projekto vertė 291 610,00 eurų, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija prisidėjo 50 proc., t. y. 145805,00 eurų.

Atvykę svečiai galėjo savo akimis pamatyti, kaip vyksta nuotekų valymo procesas ir įsitikinti, koks vanduo išleidžiamas į aplinką. UAB „Tvarkyba“ direktorius Aleksandras Kasparovičius ir inžinierius Artūr Voinič iš rezervuaro pasisėmė vandens. Kaip įrodymą jie pademonstravo dvi stiklines su skysčiais: vienoje – neišvalytos nuotekos, kitoje – skaidrus vanduo. Išvalytos nuotekos virto bespalviu ir bekvapiu vandeniu. Iš jo pašalinta cheminė tarša, todėl sumažės dirvožemio, gruntinio bei paviršinio vandens tarša, pagerės aplinkos būklė.

 
 

Valyklos teritorijoje atlikti aplinkos tvarkymo darbai, įrengta tvora, sumontuoti siurbliai, pilnai įrengta nuotekų siurblinė, atlikti automatizavimo darbai technologiniame pastate. UAB „Tvarkyba“ buveinėje įrengta nuotolinė Zavišonių valyklos vieta, tačiau siekiant užtikrinti sklandų ir kokybišką įrenginių veikimą organizuojama ir nuolatinė kontaktinė priežiūra. Planšetinis kompiuteris inžinieriaus Artūro Voiničiaus rankose – ne atsitiktinumas. Jis parodė, kaip vykdomas virtualus valyklos valdymas.

 

Susitikime dalyvavusi Zavišonių lopšelio – darželio direktorė Irina Davlidovič neslėpė džiaugsmo dėl sėkmingos ir gyventojams reikalingos Šalčininkų rajono savivaldybės investicijos. Jos teigimu, senieji valymo įrenginiai skleidė nemalonų kvapą, kuris buvo užuodžiamas prie darželio. Įgyvendinus projektą kvapo nebeliko!

Zavišonių gyventojų vardu kalbėjusi Žana Staniševskienė, pabrėžė, kad per pastaruosius metus gyvenvietėje be naujų nuotekų valymo įrenginių matomi ir kiti pokyčiai: užasfaltuotos Vendziagolskio ir Visinčios gatvės, įrengtas naujas tiltas per Visinčios upę, įrengta nauja apšvietimo linija, tvarkoma Vendziagolskio dvaro teritorija. Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič savo ruožtu dėkojo gyventojams už supratingumą, aktyvumą ir bendruomeniškumą.

 

Įgyvendinusi naujų Zavišonių valymo įrenginių statybos projektą Šalčininkų rajono savivaldybė prisidėjo prie tvarios aplinkos kūrimo.