Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Dėl žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams bei palaikų laikino laikymo (saugojimo)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-157/1V-118 buvo patvirtintas Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašas, kuris nustato žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarką.


Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka konstatavus mirties faktą, žmogaus palaikus patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams gabena savivaldybės, kurios teritorijoje buvo nustatytas asmens mirties faktas, atrinktas laidojimo paslaugų teikėjas.

Nuo 2019 m. rugsėjo 11 d. iki 2022 m. rugsėjo 11 d. Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje žuvusiųjų, mirusiųjų žmonių palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams bei palaikų laikino laikymo (saugojimo) paslaugas teiks viešojo pirkimo būdu atrinktas laidojimo paslaugų teikėjas – UAB „Tadora“, pagal sudarytą 2019 m. rugsėjo 10 d. Šalčininkų rajono teritorijoje žuvusiųjų, mirusiųjų palaikų transportavimo paslaugų sutartį Nr. GS(9.7.3)-461.

Paslaugų teikėjo buveinė yra Dzūkų g. 101A, Vilnius, budinčiojo darbuotojo kontaktinis tel. Nr. 8 694 53958. Paslaugų teikimas bus užtikrinamas 24 valandas per parą.

 

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus informacija