Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija bičių laikytojams

Paramos paraiškos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. ir pavėlavus dėl pateisinamos priežasties iki rugsėjo 29 d. Teikti į 411 kab., tel. (8 380) 30187, el.p. tatjana.resetniak@salcininkai.lt

REIKALAVIMAI GAUTI PARAMĄ IR PARAMOS DYDIS

  1. Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:

1.1. nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet prieš teikdami paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius, per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jie privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama;“.

  1. Prasidėjus paramos paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą (3 priedas) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės administracijos darbuotojui turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus

2.1.  Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

  1. Pagal šias taisykles bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eurų už bičių šeimą (išmokos kodas – 20288) arba ne daugiau kaip 11,58 Eurų už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą (išmokos kodas – 20287).
  2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka bičių laikytojas, nesantis PVM mokėtojas, už įsigytų ir (ar) importuotų prekių (įprastinio cukraus, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo) vertę ir įsipareigoja nesiekti susigrąžinti iš valstybės biudžeto.
  3. Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija einamaisiais metais paramai skirtas lėšas, paramos suma kiekvienam paramos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.