Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija norintiems patekti į pasienio ruožą nepaprastosios padėties metu

Įvedus nepaprastąją padėtį įsigaliojo draudimas atvykti į pasienio ruožo su Baltarusija teritoriją, kuriame tokia padėtis įvesta.

DRAUDIMAS netaikomas asmenims, gyvenantiems, turintiems nekilnojamojo turto pasienio ruožo su Baltarusija teritorijoje, kur įvesta nepaprastoji padėtis, ir turintiems tai patvirtinančius dokumentus.

 

Kreiptis į VSAT leidimo patekti į pasienio ruožą nereikia:

- pasienio ruožo gyvenvietėse dirbantiems ir besimokantiems asmenims;

- asmenims, vykdantiems ūkinę, komercinę, tam tikrų objektų (pvz., kelių, ryšio linijų ir pan.) priežiūros veiklą pasienio ruože esančiose gyvenvietėse ar pasienio ruože;

- asmenims, vykstantiems magistraliniais, krašto ar rajoniniais keliais ar geležinkeliais, einančiais ar kertančiais pasienio ruožą;

- asmenims, kertantiems valstybės sieną per pasienio kontrolės punktus ar vykstantiems į darbo vietą, esančią pasienio kontrolės punkte;

- vykdant valstybės sienos apsaugos objektų įrengimą;

- vykdant Lietuvos valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų funkcijas;

- vykstant į pasienio ruožo gyvenvietes paslaugoms teikti ar įsigyti;

- vykstant į artimo giminaičio laidotuves, slaugyti ligonį, pas tėvus arba artimus giminaičius. 

 

Asmenys, ketinantys patekti į pasienio ruožą ar esantys pasienio ruože, patikrinimą atliekančiam pareigūnui turi pateikti teisėtą buvimą,  patekti į pasienio ruožą įrodančius dokumentus !

Kitais išimtiniais atvejais, dėl kurių gali būti priimamas individualus sprendimas, reikia pateikti prašymą su įrodančiais dokumentais elektroniniu paštu VSAT Varėnos pasienio rinktinės struktūriniams padaliniams:


Gintaro Žagunio pasienio užkarda, Mokyklos g. 1, Poškonys, Šalčininkų r. sav.,
el.p. vsat.zagunio.ob@vsat.vrm.lt,
budėtojo tel. 8-686-00824, 8-380 46667;

Tribonių pasienio užkarda, Parko g. 26, Gerviškių sen., Šalčininkų r., el.p. triboniu.budetojas@vsat.vrm.lt, budėtojo tel. 8-687-93587, 8-707 43100 ;

Purvėnų pasienio užkarda, Purvėnų km., Kalesninkų sen., Šalčininkų r., el.p. purvenu.budetojas@vsat.vrm.lt, budėtojo tel. 8-687-94336, 8-380 38947 .

Jie bus nagrinėjami ir sprendžiama, ar suteikti leidimą patekti į pasienio ruožą.