Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo atnaujinimas

Siekiant užtikrinti sklandų jaunimo politikos įgyvendinimą Šalčininkų rajono savivaldybėje, yra atnaujinamas jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašas.

Prašome visas (be išimties) Šalčininkų rajono savivaldybėje veikiančias jaunimo, su jaunimu dirbančias organizacijas (nacionalines, senai veikiančias ir neseniai įsteigtas) ir neformalias jaunimo grupes pateikti kontaktus nurodant:

  • Organizacijos (neformalios jaunimo grupės) pavadinimą;
  • Pirmininko (atstovo) vardą ir pavardę;
  • Kontaktus (organizacijos ar neformalios jaunimo grupės buveinės adresą, el. paštą bei tel. nr.)
  • Interneto nuorodą (jeigu turima).

Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).

Jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių.

Jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

Jaunimo politika – priemonių, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, visuma.

Neformali jaunimo grupė – neregistruotas, formalios organizacinės struktūros neturintis jaunų žmonių laikinas ar pastovus susibūrimas, kurio narius jungia koks nors bendras požymis (pvz. bendra veikla, bendri interesai ir t.t.), skirtas įgyvendinti konkrečias veiklas, propaguoti kultūrines, socialines ar kitokio pobūdžio vertybes, tikslus ir pan.;

Su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu.

Informaciją prašytume pateikti iki š. m. kovo 26 d. el. paštu: justyna.balion@salcininkai.lt

Turint klausimų kreiptis nurodytu el. paštu.